Danh sách hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH NINH THUẬN NHIỆM KỲ  2013 – 2015

 

 

Họ và tên

 

Liên hệ

1. Chủ tịch:

Ông Hồ Sĩ Sơn - Phó Giám đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T: 0907.997.468
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phó Chủ tịch:

Ông Phạm Hiếu Thành - Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chử

T: 0918.343.432
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Huỳnh Nguyên Nhật - Giám đốc
Công ty CP DL Đồng Thuận (Bàu Trúc resort)

T: 0933.699.928
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Dương Ái Mai - Giám đốc
Làng nướng Đông Dương

T: 0913.162445

3. Thư ký:

 

Ông Nguyễn Trần Vượng - Trưởng phòng
Nghiệp vụ Du lịch SVHTTDL

T: 0913.183.536
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Ủy viên:

Ông Phan Quốc Anh - Giám đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T: 0913.882.368
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Lê Thành Hiển - Giám đốc
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

T: 0913.930.265
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Lê Văn Nguyên – Phó Giám đốc
Sở Công Thương

T: 0902.725.179

Ông Đỗ Trung Thu - Hiệu trưởng
Trường Trung cấp Việt Thuận

T: 0913.785.587
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Nguyễn Minh - Giám đốc
Aniise Villa Resort

T: 0913.160.783
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Trần Công Cẩn - Giám đốc
Khách sạn Ninh Thuận

T: 0913.930.410
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Phan Đình Sơn - Giám đốc
Công ty Ánh Dương

T: 0918.844.152
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Nguyễn Văn Mọi - Giám đốc
Doanh nghiệp Tư nhân SX TM&DV Ba Mọi

T: 0918.143.555
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Hàm Minh Thiệu - Chủ nhiệm
HTX DV SXKD Dệt Thổ Cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

T: 0168.597.1912
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Đàng Năng Điệt  - Chủ nhiệm
Hợp Tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc

T: 0168.736.9018
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. Ban Kiểm soát:

Ông Dương Đình Tân - Giám đốc
Công ty CP Thương Mại Du Lịch Thống Nhất

T: 0913.798.841
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bà Nguyễn Thị Như Khuê - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch SVHTTDL

T: 0918.816.466
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

       HỘI VIÊN HIỆP HỘI DU LỊCH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2013-2015

 

                  

     

STT

TÊN HỘI VIÊN

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I. Khối Cơ Quan

   

 

1

Đinh Thị Vân

Ủy Viên Thường Trực HĐND tỉnh

21/4 Hồ Xuân Hương

068.3822693
0918.772.204

2

Lê Văn Lợi

Phó Ban KT&NS HĐND tỉnh Ninh Thuận

HĐND tỉnh Ninh Thuận

0913.882.172

3

Lê Văn Nguyên

PGĐ Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Đường 16/4, P.Mỹ Bình

0902.725.179

4

Phan Quốc Anh

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận

Đường 16/4, P.Mỹ Bình


0913.882.368

5

Hồ Sĩ Sơn

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận

Đường 16/4, P.Mỹ Bình

068.3520000 - 0907.997.468

6

Nguyễn Trần Vượng

Trưởng phòng NVDL Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận

Đường 16/4, P.Mỹ Bình

0913.183.536

7

Lê Thành Hiển

GĐ TT Thông tin Xúc tiến DL, tỉnh Ninh Thuận

02 Trần Quang Diệu. TP.PR-TC

0913.930265

8

Đinh Xuân Hương

Chánh VP Sở VH,TT&DL

Đường 16/4, P.Mỹ Bình

068.38922089
0918.345239

9

Lê Xuân Lợi

Trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận

298/30 Ngô Gia Tự, Tấn Tài, Phan Rang

0986.336969
0128.598.6999

10

Nguyễn Thị Như Khuê

Phó trưởng phòng NVDL Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận

Đường 16/4, P.Mỹ Bình

0683.826048
0918.816.466

11

Nguyễn Kỳ Trí

PGĐ TT Hoạt Động Thanh Thiếu Niên Tỉnh Ninh Thuận

KDC Mương Cát, P Đài Sơn, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3502431

12

Bùi Đức Tú

Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

Phường Mỹ Hải, Đường 16-4, TP.PR-TC, Ninh Thuận

0913.882.206

13

Đỗ Trung Thu

Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Việt Thuận

Lầu 1 TT Hoạt động Thanh thiếu Niên tỉnh Ninh Thuận, khu Mương Cát, Đài Sơn.TP.PRTC

0913.785587

14

Nguyễn Duy Lân

Ban Quản lý dự án Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận

Đường 16/4, P.Mỹ Bình

068.3839705 0918.096.331

II.  Làng Nghề và các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:

 

 

15

Đàng Năng Điệt

HTX Gốm Chăm Bàu Trúc

KP 7 Bàu Trúc Thị Trấn Phước Dân

068.3763119
0168.736.9018

16

Sử Thị Kiều Lan

CT TNHH Gốm Chăm
Kiều Lan

Khu phố Bàu Trúc
Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước

068.3865461
0909.645.666

17

Trượng Văn Tận

Chủ cơ sở Gốm
Trang Thảo

KP 12 Bàu Trúc
Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước

068.3864277
0168.809.5578

18

Hàm Minh Thiệu

HTX DV SXKD Dệt Thổ Cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

KP 11 Mỹ Nghiệp
Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước

068.3763391
0168.597.1912

19

Hải Minh Lư

CT TNHH TM&DL
Hoàng Lâm

KP 13 TT Phước Dân Ninh Phước, huyện Ninh Phước

068.3922433
0907.032.555

20

Chế Nhất Khui

CT TNHH Gốm Bàu Trúc Chế Nhất Khui

KP Bàu Trúc, TT Phước Dân, huyện Ninh Phước

068.3863733
0168.963.6159

21

Huỳnh Thị Thiên Thảo

Cơ Sở Vang Nho Thiên Thảo

Quốc lộ 1A (gần cầu Sông Quao) Thôn Phước Khánh - Xã Phước Thuận

068.3868168
0982.233.548

22

Trần Thị Hồng Hiệp

 Cơ Sở Vang Nho
Trí Hiệp

Quốc lộ 1A Thôn Long Bình - Xã An Hải, huyện Ninh Phước

068.2215550
0166.848.4323

23

Nguyễn Viết Ngọc

 Cơ Sở Rượu Vang Nho Viết Nghi

88 Hải Thượng Lãn Ông, Tấn Tài. TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3834996
0918.298.708

24

Nguyễn Văn Mọi

 DNTN Sản xuất TM&DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa - Xã Phước Thuận

068.3968048
0918.143.555

25

Hồ Phương Thảo

Cty Cổ Phần Mỹ Kim Phát

239/4 Nguyễn Biểu F2, Q5, TP.HCM

0914.529.079

26

Huỳnh Thị Loan

Cty TNHH Hatida Ninh Thuận (Taxi Phan Rang)

21 Nguyễn Văn Cừ,P.Đài Sơn.TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3626268
0124.762.6262

27

Lê Thị Thu Lai

Công ty TNHH Mỹ Nghệ Hương Quê

17/15 Thống Nhất, Đài Sơn,TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3838138
0908.364.057

28

Nguyễn Anh Vũ

PGĐ Cty TNHHTM&DV Anh Vũ

214 Thống Nhất, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3823057
0983.114.989

V. Cơ sở Du lịch:

   

 

29

Phạm Hiếu Thành

Giám đốc Công ty CP DL
Sài Gòn – Ninh Chử

Khánh Hải - Ninh Hải
TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3876000
0918.343.432

30

Huỳnh Nguyên Nhật

Giám đốc Công ty CP DL Đồng Thuận (Bàu Trúc resort)

Đường Yên Ninh, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3874.047

31

Nguyễn Minh

Giám Đốc Aniise Villa Resort

Đường Yên Ninh, TT Khánh Hải - Ninh Hải

068.6267168
0913.160.783

32

Dương Đình Tân

CT Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Thống Nhất

343 Thống Nhất
TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3825406
0913.798.841

33

Trần Công Cẩn

Công ty SXKD Tổng hợp Ninh Thuận (KS Ninh Thuận)

02 đường 21 tháng 08, TP.PR-TC, Ninh Thuận

0913.930.410

34

Thái Văn Hà

CT TNHH SX TM&DV
Thái Bình Resort

Đường Yên Ninh
TT Khánh Hải - Ninh Hải

068.3875718

35

Nguyễn Minh Hoàng Anh

Giám Đốc Con Gà Vàng Resort

Đường Yên Ninh, TP.PR-TC, Ninh Thuận

0913.950.522

36

Phan Đình Sơn

Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty Ánh Dương tại Ninh Thuận

Văn phòng đặt tại Con gà vàng Resort

068.3874422 0918.844.152

37

Lê Diệp Thanh Tùng

CT TNHH DL Sài Gòn Hòn Ngọc

04 Trần Phú , P.Đài Sơn,TP. PR-TC, Ninh Thuận

068.3827849
0913.184.015

VI.  Dịch vụ Ẩm thực: Quán Ăn, Nhà Hàng, Cafe:

 

 

38

Dương Ái Mai - Làng nướng Đông Dương

x

249 Ngô Gia Tự
TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3830507
0913.162.445

39

Mai Thị Thanh Nga   Quán ăn Sân Vườn Tây Hồ

x

Xã Thành Hải
TP.PR-TC, Ninh Thuận

0909.356.027

40

Nguyễn Văn Nhân       Nhà Hàng Thủy Tạ

x

Đường Dã Tượng - Tấn Tài
TP.PR-TC, Ninh Thuận

0944.343.281

41

Huỳnh Thanh Phong   Quán ăn Phong Ký

x

424/6 Ngô Gia Tự,
TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3920452
0918.935.383

42

Võ Thị Nguyên             Quán ăn Chốn Quê

x

Khu Phố 2 Đài Sơn
TP.PR-TC, Ninh Thuận

0913.930.156

43

Quán Ăn Ẩm Thực Làng Tôi -Dương Đình Hòa

x

Thôn Tân Sơn, Xã Thành Hải, TP,PR-TC, Ninh Thuận

068.3523018

44

Nguyễn Thị Kim Liên - DN TN&TM Hoa Thiên Lý

x

20 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tấn Tài, TP,PR-TC, Ninh Thuận

068.3822242
0913.128.665

45

Nguyễn Duy Phước       Nhà hàng Hoa Phượng 

x

QL 1A Phường Phước Mỹ, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3831173
0987.788.561

46

Phạm Hữu Tuấn            Quán ăn 330

x

49/4B Hải Thượng Lãn Ông TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3838378
0909.980.662

47

Dương Ngọc Châu
Cháo vịt Hồng

x

 285/3 Ngô Gia Tự
TP.PR-TC, Ninh Thuận

0914.415.791

48

Lê Thị Hồng Lam
Quán Phở 36

x

Phường Thanh Sơn
TP.PR-TC, Ninh Thuận

0122.273.7865

49

Trần Thị Kim Phụng     Quán nhà vườn

x

Khu Phố 1 Mỹ Hải
TP.PR-TC, Ninh Thuận

0907.495.734

50

Bùi Văn Lân                    Cơm Gà Khánh Kỳ

x

61 Trần Quang Diệu, TP.PR-TC, Ninh Thuận

093.3638.686

51

Lê Văn Hảo - Gà Chỉ Hảo

x

Hải Thượng Lãn Ông, KP 4- Phường Tấn Tài, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3920304

52

Lê Thị Lý - Quán ăn Số 3

x

39 Đường Quang Trung,
TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3820950
0123.918.8329

53

Lê Thị Nhường              Bánh Canh Nhường

x

284 Ngô Gia Tự, TP.PR-TC, Ninh Thuận

0914.477.088

54

Võ Thị Thanh - Quán Cơm Gà Hải Nam

x

17 Lê Hồng Phong,P.Mỹ Hương, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3825331
0919.697.111

55

Trần Thế Hải - Cafe Dư Âm

x

01 Đoàn Thị Điểm, TP.PR-TC, Ninh Thuận

0913.118.713

56

Lê Văn Ngộ - Cafe Kỳ Ngộ

x

127 Hải Thượng Lãn Ông, P.Mỹ Đông, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.3895411
0913.160.641

57

Mạch Thụy Liên - Chủ cơ sở thư pháp Mạch Liên

x

50 Phạm Ngũ Lão, TP.PR-TC, Ninh Thuận

068.36502954
0976.635.953

58

Nguyễn Thị Mai - Cafe 39D

x

39D Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài.TP.PR-TC, Ninh Thuận

0168.504.0658