Sáng ngày 05/8/2019, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tổng cục Du lịch đã tổ chức khai giảng lớp Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực lao động ngành du lịch.

Nhằm cập nhật tình hình, xu hướng phát triển của du lịch thế giới, khu vực và trong nước; phổ biến các văn bản, quy định quan trọng tác động đến sự phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực xúc tiến du lịch, lữ hành, phát triển sản phẩm, quy hoạch, chiến lược, Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch cho các địa phương và các cơ sở đào tạo du lịch năm 2019.

Tham gia lớp học có hơn 60 học viên là lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý du lịch tại các phòng thuộc Sở, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Ban quản lý các khu du lịch, phòng văn hóa thông tin cấp huyện và giảng viên các cơ sở đào tạo du lịch trên cả nước.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên đã được các giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt các nội dung về: Tổng quan tình hình phát triển du lịch thế giới và khu vực, những thách thức, cơ hội đối với du lịch Việt Nam; Những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch du lịch; Công tác quản lý nhà nước về lữ hành (sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, đào tạo và quản lý hướng dẫn viên,..); Phát triển du lịch nông thôn; Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.  

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận