Sáng ngày 16/5/2019 nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của người(02/9/1969 - 02/9/2019) tại Thư viện tỉnh đã diễn ra buổi khai mạc trưng bày, triển lãm sách, chiếu phim tư liệu kỷ niệm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1980 và mất ngày 02 tháng 9 năm 1969, trước lúc Người ra đi đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một bản Di chúc bất hủ. Đây là một tài sản vô giá, một báu vật quốc gia của dân tộc Việt Nam, hoạt động triển lãm này còn nhằm mục đích tuyên truyền và khẳng định, nâng cao nhận thức cho đông đảo Bạn đọc về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và những thành tựu cách mạng của cách mạng Việt Nam nói chung và của tỉnh Ninh Thuận nói riêng sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Gần 500 bản sách được chọn triển lãm lần này là những cuốn sách tiêu biểu của Bác và sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết về những thành tựu của chúng ta sau 50 năm thực hiện di chúc của Người, đồng thời còn có phòng chiếu hàng chục thước phim về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh,…. Chính vì vậy đã nhận được sự yêu thích của Bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh đến từ các trường học cảm thấy yêu thích và tự hào về Bác qua những tác phẩm về Bác Hồ.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận