Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thông báo mời tham gia thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Ninh Thuận năm 2019, như sau:

1. Đối tượng tham gia:Tất cả công dân Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân có sản phẩm; có khả năng thiết kế, sản xuất ra mẫu sản phẩm hoàn chỉnh đều có thể tham gia dự thi.

2. Thời gian:

Thời gian tổ chức cuộc thi, từ ngày ra thông báo đến 16/8/2019:

- Từ ngày 13/5/2019 - 26/7/2019: Nhận tác phẩm;

- Từ ngày 29/7/2019 - 02/8/2019: Họp Ban tổ chức, Hội đồng Ban Giám khảo và chấm giải chọn ra sản phẩm đạt giải;

- Ngày 16/8/2019: Lễ trao giải cuộc thi và công bố sản phẩm, quà lưu niệm du lịch Ninh Thuận.

3. Địa điểm:

- Nhận và chấm sản phẩm:Tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận. Địa chỉ: 02 Trần Quang Diệu, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: (0259) 3 828 506 - 3 828 510; 068.3828506;

- Trao giải và công bố: Dự kiến tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

Download tại đây 

Mẫu phiếu đăng ký tác phẩm: tại đây