Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2019 diễn ra từ 26/4 đến 2/5, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề “Những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Ninh Thuận”. Phục vụ khách tham quan bắt đầu từ  ngày 15/4/2019, với diện tích trưng bày, triển lãm: 300m2 với 190 hiện vật và hình ảnh nhằm giới thiệu một số thành tựu  kinh tế - văn hóa và xã hội của tỉnh Ninh Thuận trong những năm gần đây và đặc biệt những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2018.Tuyên truyền sâu rộng thành quả xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua. 

Phản ánh kịp thời các hoạt động thi đua lao động sản xuất, học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy niềm tự hào và động viên mọi tầng lớp nhân dân Ninh Thuận nêu cao ý chí quyết tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng. Hướng đến xây dựng một Ninh Thuận văn minh và giàu đẹp.Thông qua sự kiện này là dịp để tỉnh Ninh Thuận quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên và những sản phẩm độc đáo từ nho của Ninh Thuận nói chung và Bảo tàng tỉnh nói riêng nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Thanh Thùy- Bảo tàng tỉnh