Nhằm thiết thực chào mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019). Đồng thời tạo thêm điểm vui chơi giải trí, đáp ứng phần nào nhu cầu vui Xuân Kỷ Hợi 2019 cho đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong và ngoài tỉnh nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề “Mừng Đảng mừng xuân kỷ hợi 2019” thời gian khai mạc bắt đầu từ  ngày 21/01/2019 (nhằm ngày 16 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 22/3/2019. Diện tích trưng bày khoảng 300m2, với số lượng hiện vật: (dự kiến) 400 hiện vật và hình ảnh.

Nội dung trưng bày triển lãm các chuyên đề: giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh một số hình ảnh tư liệu về hoạt động văn hóa-xã hội của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh ta trong những năm gần đây. Chuyên đề cũng giới thiệu đến du khách gần xa một số bộ sưu tập tiền trước năm 1975, các dòng gốm qua các thời kỳ; trưng bày các hình ảnh, tư liệu nội dung bảng trích hướng tới kỷ niệm 60 Ngày giải phóng huyện Bác Ái (tháng 8/1960) và kỷ niệm 60 năm về sự kiện “Cuộc nổi dậy phá Khu tập trung Bà Râu” (ngày 07/02/1959) của quân và dân huyện Bác Ái. Đặc biệt tái hiện không gian ngày tết Việt.

Thông qua đợt trưng bày này Bảo tàng tỉnh nhằm giáo dục truyền thống tuyên truyền đấu tranh cách mạng, lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước đối với thế hệ trẻ nhất là lực lượng trẻ đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh./.

Thanh Thùy - Bảo tàng tỉnh