Ngày 20/12/2018, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1869/TCDL-LH thông báo về việc thực hiện biện pháp cảnh vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và nhân dân biết và thực hiện quy định về an ninh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

Theo đó, đối với khách vào thăm quan tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình ngoài giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đi bằng hai lối tại phía Nam và phía Bắc đường Hùng Vương; khi vào phải kiểm tra an ninh tại Trạm kiểm tra an ninh số 8 đường Hùng Vương và Tổ kiểm tra cơ động tại phía Bắc đường Hùng Vương.

Thời gian vào khu vực từ 5h00 - 22h00.

Thời gian thực hiện kiểm tra an ninh bắt đầu từ ngày 15/12/2018./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận