Chiều ngày 21/12/2018, Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2019-2023). Đến dự có Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại điện các Sở, ban, ngành trong tỉnh, cùng đại diện Hiệp hội du lịch các tỉnh thành về tham dự.

Hiệp hội du lịch nhiệm kỳ I (2013-2018), trong điều kiện mới thành lập số lượng hội viên còn hạn chế, nhưng Hiệp hội du lịch Ninh Thuận đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Phối hợp tốt với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại các Hội chợ trong và ngoài nước, đón các đoàn Famtrip, Fresstrip khảo sát các tuyến, điểm du lịch, xây dựng các chương trình du lịch mới, hấp dẫn giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đại hội Hiệp hội du lịch Ninh Thuận nhiệm kỳ II (2019-2023) đã bầu 22 thành viên vào Ban Chấp hành Hiệp hội, Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Crystal Bay Ninh Thuận được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

            Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I và đạt được các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ II, Hiệp hội du lịch chú trọng công tác kiện toàn, phát triển để Hiệp hội thực sự trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, thực hiện tốt vai trò là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đa dạng hóa các hình thức quảng bá, xúc tiến du lịch đưa du lịch Ninh Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước./.  

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận