Căn cứ Kế hoạch số 4596/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm”;Trong 02 ngày 08 và ngày 09/12/2018 tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại Khách sạn Sài Gòn Ninh chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Tham gia hội thảo khoa học Quốc tế gồm có 12 đại biểuđếntừ các nước trên thế giới; Lãnhđạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục hợp tác Quốc tế; đại diện lãnhđạo các tỉnh như: Bình Thuận, Lâm Đồng...

Mụcđích của việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế lần này là một trong những tiền đề phục vụ trong công táchoàn chỉnh việclập hồ sơ“Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm tỉnh Ninh Thuận trình Hội đồng Di sản thế giới công nhận đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Công tác chuẩn bị việc tổ chức Hội thảo đang khẩn trương và gần như hoàn tất, hy vọngđây là một trong những sự kiện quan trọng góp phần quảng bá hìnhảnh, văn hóa và con người Ninh Thuận./.

Thanh Thùy – Bảo tàng tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------

NINH THUAN IS PREPARING TO ORGANIZE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE

"Preserving and promoting the value of Pottery Making Art of the Cham"

Pursuant to Plan No. 4596/KH-UBND dated 25/10/2018 of People's Committee of Ninh Thuan Province on the organization of international scientific Conference on "Preserving and promoting the value of Pottery Making Art of the Cham"; On 02 days of 08th and 09th of December 2018, Ninh Thuan province will hold the International Science Conference on "Preserving and promoting the value of Pottery Making Art of the Cham people” in Ninh Thuan, at Sai Gon Ninh Chu Hotel, Khanh Hai Town, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province.

There are the attendances of 12 delegates from countries all over the world; Leaders of the Ministry of Culture, Sports and Tourism; International Cooperation Department; the leaders of the provinces such as Binh Thuan, Lam Dong...

The purpose of organizing this International Scientific Conference is one of the pre-requisites for the completion of the dossier on "Traditional art of making pottery of Cham people in Ninh Thuan to submit the World Heritage Council for recognition in the List of Intangible Cultural Heritage requiring urgent protection.

The preparation of the Conference is urgently and almost completed; hopefully this is one of the important events contributing to promote the image, culture, and people of Ninh Thuan.

-------------------------------------------------------------------------------