Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa ngành đường sắt với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong công tác đón khách du lịch từ các tỉnh thành trong cả nước về Ninh Thuận trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế. Đầu tháng 10 Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận phối hợp với Chi nhánh vận tải đường sắt Bình Thuận ký kết hợp tác du lịch đường sắt 2018 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ngay sau đó ngành đường sắt bắt đầu triển khai các công tác như nâng cấp cơ sở hạ tầng tại ga Tháp Chàm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để sẵn sàng đón khách du lịch đến với Ninh Thuận dịp Tết Kỷ Hợi. Kích cầu du lịch bằng tàu hỏa là một hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch và đảm bảo lợi ích, mang lại cho du khách nhiều lựa chọn, nhiều trải nghiệm hơn.

Hi vọng trong thời gian tới các doanh nghiệp tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch, thu hút lượng lớn khách du lịch sử dụng phương tiện vận tải hành khách bằng đường sắt ngày càng cao, góp phần nâng cao thị phần, doanh thu của doanh nghiệp lữ hành và ngành đường sắt, đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị bằng phương tiện tàu hỏa khi đến Ninh Thuận./.  

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: станция «Thap Cham – Тхап Чам» готова приветствовать туристов в празднике «Тэт» (новый год по лунному календарю)

Чтобы постоянно повышать эффективность увязки и развития туризма между железнодорожной отраслью и туристическими предприятиями, услуга гостеприимства туристов из других провинций страны в Нинь Тхуан в ближайшее время. В то же время, содействие продвижению, продвижению и внедрению изображений коренных народов и людей из Нинь Тхуана для местных и иностранных туристов. В начале октября Ассоциация туризма Нинь Тхуан сотрудничала с железными дорогами Бинь Тхуан, чтобы подписать сотрудничество в области железнодорожного туризма 2018 года в зале Учреждения культуры, спорта и туризма.

После этого железнодорожный сектор начал осуществлять такие мероприятия, как модернизация инфраструктуры на станции Тхап Чам, обучение и переподготовка кадров для приветствия туристов в Нинь Тхуане по случаю Тэт. Туристический спрос на поезде - это значительная деятельность, направленная на повышение эффективности транспортного бизнеса, туристического бизнеса и обеспечение преимуществ, предоставление посетителям большего выбора, больше опыта больше.

Будем надеяться, что в ближайшее время предприятия будут укреплять сотрудничество и сотрудничество в развитии туризма, привлекая большое количество туристов, использующих пассажирские перевозки по железным дорогам, способствуя увеличению доли рынка. Доход туроператоров и железнодорожной отрасли, чтобы дать посетителям приятный опыт с помощью поездов в Нинь Тхуан./.