Nhằm giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa trên Khắp dãi đất Việt Nam, Ninh Thuận là điểm đến lí tưởng để đoàn quay phim VTV với chương trình S - Việt Nam lựa chọn để ghi hình.

          Thời gian ghi hình từ ngày 28/8 - 31/8/ 2018 với nhiều trải nghiệm tại các điểm như: Ga Tháp Chàm - nơi đây từng là ga đầu của tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm- Đà Lạt, thưởng thức vườn nho ngon ngọt ở Thái An, trải nghiệm văn hóa của người Chăm, Hang Rái và biển Cà Ná….Các thành viên trong đoàn làm phim vui vẻ chia sẽ là họ có ấn tượng sâu sắc tại điểm đến Thái An với câu chuyện một nắng hai sương tảo tần của người làm vườn để có được những vườn nho ngon ngọt, trĩu quả và bất ngờ thú vị khi tìm hiểu về huyền thoại tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm- Đà Lạt ….

          Tuy thời gian đoàn làm phim lưu lại tại đây không được nhiều nhưng Ninh Thuận đã để lại ấn tượng đẹp với đoàn làm phim, qua những thước phim, khuôn hình được trau chuốt làm đắm say lòng người, hay những khoảnh khắc bình dị với hi vọng mang lại cho du khách những thông tin bổ ích, những lựa chọn mới cho một chuyến du lịch gần nhất khi đến với Ninh Thuận.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: VTV film crews with S - Vietnam Reality Show

To show the beauty of nature, people and culture across the land of Vietnam, Ninh Thuan is the ideal destination for VTV film crews and S - Vietnam Reality Show to select and make film.

The time to film was from the 28th - 31st of August, 2018 with many experiences at such stations as: Thap Cham Railway Station - which used to be the starting station of the saw-toothed train of Thap Cham - Da Lat; enjoying the sweet vineyard in Thai An; experiencing the culture of the Cham ethnic people, Hang Rai and Ca Na Beach... The members of the film crew happily shared that they are deeply impressed at the destination of Thai An with the story of weather-beaten life on the gardeners to get the delicious vineyards of laden trellis of fruits and were surprisingly interested when learning about the legendary saw-toothed train of Thap Cham - Da Lat...

Although the film crews stayed there not so much, but Ninh Thuan has left a beautiful impression with the film crew; through the film, the views were elaborately recorded to make everyone’s heart attracted, or simple moments with the hope to bring visitors useful information, new options for a nearest visit to Ninh Thuan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: съемочные группы VTV с программой «S – Вьетнам».

Чтобы продемонстрировать красоту природы, людей и культуры по всей стране Вьетнама, Нинь Тхуанявляется идеальным местом для операторов VTV, чтобы выбрать программу S - Вьетнам.

Время записи с 28 августа по 31 августа 2018 года с большим опытом на таких станциях, как станция Тхап Чам, которая раньше была железнодорожной станцией Тхап Чам - Да Лат, видела виноградник,сладость в Тхай Aн деревне, опыт культуруЧама, пещеры и в «Кa Нa»пляже... Члены съемочной группы счастливо разделяют, что они глубоко впечатлены местом назначения ТхайАндеревне с солнечной и вечерной историей, чтобы получить виноградники сочные фрукты и удивительно интересно, узнав о легендарной железнодорожной линии «Thap Cham - Da Lat»....

Хотя съемочные группы остались здесь не так много, но провинция Нинь Тхуан оставилапрекрасное впечатление усъемочной группы, через фильм, обрамление поглощено человеческими сердцами или простыми моментами с Надеемся принести посетителям полезную информацию, новые варианты для посещения ближайшего Нинь Тхуан./.