CHƯƠNG TRÌNH (TOUR) THAM QUAN CÁC ĐIỂM DU LỊCH TẠI NINH THUẬN

Thời Gian: 1 Ngày

Chủ đề: Trải nghiệm cùng Ngày hội Katê tại Ninh Thuận

Sáng: Lễ hội Ka tê tại Tháp Pô Klông Garai - Trang trại nho rượu Ladora Farm.

* Hướng dẫn viên đón khách tại Khách sạn khởi hành tham quan Tháp Pô Klông Garai. Hòa mình vào không khí ngày hội Katê của người Chăm Ninh Thuận. Và tìm hiểu về cụm tháp Pô Klông Garai vẫn còn nguyên vẹn cả về công trình kiến trúc lẫn việc tổ chức thờ phụng, cúng kính của người Chăm.

Sau khi rời Tháp Pô Klông Garai, Đoàn tiếp tục di chuyển đến Trang tại nho rượu Ladora Farm tại Mỹ Sơn, đến đây du khách được tham quan tìm hiểu về phương thức canh tác, trồng và sản xuất nho rượu của Công ty Ladora Farm.

Trưa: Quý khách di chuyển về lại Khách sạn, dùng cơm trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi.  

Chiều:  

Đoàn tiếp tục di chuyển tham quan hai Làng nghề nổi tiếng của người Chăm là Làng gốm Bàu Trúc và Làng dệt Mỹ Nghiệp. Đến đây, Quý khách sẽ được tận mắt thấy các nghệ nhân dệt những tấm thổ cẩm hết sức công phu và khéo léo cũng như cách tạo ra những sản phẩm gốm bằng phương pháp thủ công hết sức mộc mạc. Đặc biệt tại hai làng nghề vào dịp lễ Katê du khách có thể tham gia vào rất nhiều trò chơi dân gian mang đậm văn hóa người Chăm như: thi đội nước, dệt vải, làm gốm, … tự do lựa chọn mua những sản phẩm mang về làm quà cho người thân, bạn bè.

Chia tay Ninh Phước, xe đưa Đoàn về điểm hẹn ban đầu và kết thúc chương trình.

AN TOÀN-TIẾT KIỆM-THÂN THIỆN

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DEPARTMENT OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM OF NINH THUAN

TOURISM PROMOTION INFORMATION CENTER

Address: 02 Tran Quang Dieu, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan province

Tel: (0259) 3828.508 - 3828.510

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TOURS TO VISIT TOURIST DESTINATIONS IN NINH THUAN

Duration: 1 day

Theme: Experience the Kate Festival in Ninh Thuan

Morning: Kate Festival at the Po Klong Garai Tower - Ladora Grape and Wine Farm.

 

* Tour guide picks up visitors at the hotel, then depart to visit the Po Klong Garai Tower. You will enjoy the festive atmosphere of Kate festival of the Cham ethnic people in Ninh Thuan and learn about the complex of Po Klong Garai Tower that is still intact both in architecture and the organization to worship of the Cham people.

After leaving the Po Klong Garai Tower, the visitors depart for the Ladora Grape and Wine Farm in My Son, where visitors can learn about the methods of cultivation, growing grapes and production of wine of Ladora Farm Company.

Noon: You visitors move back to the hotel, have lunch at the restaurant, and take a rest.

Afternoon: The visitors continue to visit two famous villages of the Cham people - Bau Truc Pottery Village and My Nghiep Brocade Weaving Village. There, you will see the artisans weaving the brocade products elaborately and skillfully as well as how to create pottery products by rustically traditional methods. Especially, at the two villages on the occasion of Kate, visitors can participate in many folk games bearing Cham traditional culture such as: Competition of carrying water buckets on the head, weaving brocade products, and making pottery… You can freely choose to buy products as a gift to your relatives and friends.

Say farewell to Ninh Phuoc, the bus takes visitors to the initial meeting point and end the program.

SAFE – ECONOMICAL – FRIENDLY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учреждение культуры, спорта и туризма Нинь Тхуана

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИЗМА

Адрес: 02 Чан Куан Диеу, город Фан Ранг – Тхап Чам, провинция Нинь Тхуан

Тел: (0259) 3828.508 - 3828.510

Электронная почта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПРОГРАММА (ТУР) ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В НИНЬ ТХУАНЕ

 Продолжительность: 1 день

 

Тема: Опыт фестиваля Кейт в Нинь Тхуане

Утром: фестиваля Кейт на башне По Клонг Гарай  - ферма виноградников «Ферма Ладора».

* Гид встречает гостей в отеле и отправляется в По Клонг Гарай. Погрузитесь в атмосферу фестиваля Кейт Чама люди в Нинь Тхуане. И узнать о кластерах По Клонг Гарай по-прежнему нетронутыми как в архитектуре, так и в организации поклонения, поклонении чам-людям.

После ухода из башни По Клонг Гарай, гости продолжат переезжать в ферму виноградников «Ферма Ладора» в «Mи Сон», где посетители могут узнать о методе выращивания, виноградарстве и производстве фермы Ладора.

Полдень: Вы возвращаетесь в гостиницу, пообедаете в ресторане, отдохните.

Во второй половине дня:

Гости продолжат посещать две знаменитые деревни Чам - Керамическая Деревня Бау Чук и Деревня Текста Ми Нгиеп. Здесь вы увидите, как ремесленники тщательно продумывают парчу и продуманно, а также создают керамические изделия с помощью очень деревенского мастерства. Особенно в двух деревнях по случаю Кейт, посетители могут участвовать во многих народных играх, несущих смелую культуру чам, таких как: водная команда, ткачество, гончарные изделия, ... свободно выбирать для покупки продуктов, принесите в подарок родственникам, друзьям.

Прощайте с Нинь Фыоком, гостей ведут на исходное место встречи и в кончается программа./.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭКОНОМИЯ - ДРУЖБА