Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11/7/2018 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện Quyết định 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ năm 2016 đến nay Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp với các địa phương; các trường Cao Đẳng nghề Du lịch Sài Gòn, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt, Trường Trung cấp Việt Thuận và Cao đẳng nghề Ninh Thuận đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghiệp vụ về du lịch, với 540 học viên tham gia; Đội ngũ cán bộ quản lý du lịch từ cấp huyện đến xã, phường được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch thông qua các lớp bồi dưỡng do Tổng cục Du lịch tổ chức và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hàng năm.

Nguồn nhân lực ngành Du lịch với xu hướng tăng trong 02 năm gần đây, phản ánh được vai trò du lịch là ngành kinh tế động lực và mang tính hiệu quả cao trong công tác xã hội hoá các hoạt động du lịch.

Lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao trong tổng lao động trực tiếp ngành du lịch, có khả năng phục vụ lâu dài trong ngành du lịch. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động tăng lên rõ rệt. Riêng các cơ sở lưu trú cũng tự tổ chức mời giáo viên đào tạo tại chỗ cho gần 600 học viên chủ yếu là các lớp nghiệp vụ buồng, bàn, bar, lễ tân, tiếng Anh, tiếng Nga…

Nhìn chung, nguồn nhân lực ngành du lịch được rèn luyện, thử thách, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới và phát triển của Nhà nước; Có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết với nghề nghiệp, gắn bó với cơ quan, đơn vị, với ngành nghề và quê hương Ninh Thuận. Mặt khác, các điểm du lịch cộng đồng như: Vĩnh Hy, Nho Thái An, các làng nghề, trang trại từ miền núi đến miền xuôi... về nhận thức cũng như kỹ năng phục vụ khách của cộng đồng dân cư ngày được nâng lên đã góp phần vào sự nghiệp phát triển du lịch trong những năm qua. Công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch được các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, nhận thức của cộng đồng làm du lịch được nâng lên rõ rệt, đã và đang góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thu hút được lượng khách quốc tế và nội địa đến với Ninh Thuận ngày càng tăng; thương hiệu Du lịch Ninh Thuận ngày càng được khẳng định trên bản đồ Du lịch Việt Nam.

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch