Chiều ngày 20/6/2018, tại văn phòng Hiệp hội Du lịch đã diễn ra cuộc họp các thành viên Hiệp hội Du lịch nhằm thống nhất danh sách bổ sung thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch phục vụ Hội nghị Hiệp hội Du lịch sắp tới.

Chủ trì cuộc họp có ông Hồ Sĩ Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch cùng các thành viên trong Hiệp hội Du lịch.

Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế-kỹ thuật cho loại hình kinh doanh dịch vụ, tạo bình ổn thị trường, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên lĩnh vực du lịch.

Trong những năm qua mặc dầu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng các thành viên và Ban Chấp hành Hiệp hội vẫn cố gắng nhằm xây dựng quan hệ, tạo cầu nối cho doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng chung mục tiêu phấn đấu, xây dựng tỉnh ta trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn và thân thiện.  

Thông qua bản báo cáo công tác Hội năm 2013 - 2017 các thành viên Hội nhìn lại những kết quả đã đạt được, những điều chưa làm được, tồn tại, yếu kém, từ đó đưa ra những kiến nghị, những giải pháp khắc phục để phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội trong những năm tới. Trong đó việc bổ sung, xây dựng Ban Chấp hành Hiệp hội trong nhiệm kỳ II đủ mạnh, gồm nhiều thành phần đại diện doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch là một trong những biện pháp được quan tâm với kỳ vọng nhiệm kỳ tới Hiệp hội sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn.

 

Hương Lan
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận