Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành du lịch ước tính đón khoảng 1.743.461lượt khách, đạt 83% so với kế hoạch, tăng 22,7% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 60.164lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 660 tỷ đồng, đạt 66% so với kế hoạch, tăng 28,7% so cùng kỳ.

Tình hình hoạt động du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL, sự chủ động của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đã mang lại kết quả khá rõ nét, đặc biệt là du lịch khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiêu biểu là công tác tham mưu ban hành Quyết định ban hành Quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 134-Ctr/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 tại Hà Nội,…

Công tác thông tin, xúc tiến du lịch được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tham gia xúc tiến du lịch tại các sự kiện, Hội chợ lớn trong cả nước, phối hợp các báo, đài đẩy mạnh công tác truyền thông,… phối hợp các doanh nghiệp du lịch xây dựng các chương trình du lịch mới, đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Trong thời gian tới, ngành Du lịch Ninh Thuận tiếp tục triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phối hợp Viện nghiên cứu phát triển du lịch lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ; Tổ chức Hội nghị xúc tiến,quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức Lễ hội Nho, Vang và  Biển Ninh Thuận 2018,... Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số dự án du lịch trọng điểm của tỉnh, phấn đấu trong năm 2018 chỉ tiêu tăng trưởng du lịch đạt và vượt kế hoạch./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận