Sáng ngày 12/4/2018, tại Hội trường của Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm đã diễn ra Hội nghị các ban quản lý di tích và ban đại diện di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnh năm 2018.

Chủ trì Hội nghị có ông Hồ Sỹ Sơn Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, đến tham dự Hội nghị có khoảng 70 đại biểu, đại diện các ban ngành liên quan; Ban quản lý di tích và Ban đại diện di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnh.

Hội nghị là dịp để tổng kết, đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị về di sản văn hóa tại địa phương năm 2017, đồng thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhântrong thời gian qua đã có thành tíchbảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời Hội nghị là dịp để các ban ngành liên quan, Ban quản lý di tích và Ban đại diện di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnhđối thoại và tìm ra phương án hành động năm 2018 đạt hiệu quả hơn.Với những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại diện các ban ngành liên quan, Ban quản lý di tích và Ban đại diện di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnhnhằm chung tay bảo tồn, phát huy giá trị về di sản văn hóa tại địa phương.

 Hiện tại toàn tỉnh có 53 di sản văn hóa đã xếp hạng ở các cấp, đặc biệt trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt, hai di tích đã đượcđưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia(Lễ hội Katê của người Chăm và Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng gốm Bàu Trúc, đây là những di tích được bảo quản rất tốt và trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi về với Ninh Thuận.

Hằng năm Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch đều có chương trình khảo sát gắn với các điểm có di tích văn hóa, xác lập các tour du lịch gắn với văn hóa vật thể, phi vật thể, nhằm chung tay xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và mang tính đặc trưng của địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các tour du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến Ninh Thuận.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan:2018年にモニュメント管理委員会と州の無形文化遺産代表委員会

チャム文化研究センター会議場で、1818年4月12日の朝、2018年に州の無形文化遺産のモニュメントと代表者の会合が開催されました。

Ninh Thuan省の文化スポーツスポーツ局副委員長であるHo Sy Son氏は、関連部署の代表者約70名との会議に出席した。救済管理委員会と州内の無形文化遺産代表委員会を設置しました。

この会議は、2017年の地域における文化遺産の価値を見直し、評価し、同時に過去の集団や個人に敬意を表して報酬を与える機会でもあります。文化遺産の価値を維持し、促進する。同時に、この会議は、関係省庁、モニュメント管理委員会、および州内の無形文化遺産代表委員会が対話する機会であり、2018年の行動計画をより効果的に見つけることができます。文化遺産の価値を共同で保存し、促進するために、関連機関の代表者、州の無形文化遺産の記念碑と理事会の管理委員会からの実用的なコメントがあります。ローカライズされた

 現在、州には53の文化遺産、特に2つの特別な国のモニュメントがあり、2つのモニュメントが国の無形文化遺産のリストに含まれている(式典Chamの人々のケイトフェスティバル、Bau Truc陶器の村のChamの人々の伝統的な陶器の芸術、これらは非常によく保存された遺物であり、Ninh Thuanに戻るときに観光客の慣れ親しんだ目的地になります。

毎年、観光プロモーションインフォメーションセンターには、文化遺産の調査、有形無形文化に関するツアーの設立、製品の共同製作などのプログラムがあります。新しくて魅力的な地方の観光地であり、サービスの質を絶えず向上させ、Ninh Thuanへの訪問者に最高のサービスを提供するために州のツアーを多様化させます。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------