(NTO) Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất- 2018, Ninh Thuận đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng.. Với cung cách phục vụ văn minh, lịch sự, thân thiện, tận tâm, các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng phục vụ được du khách đánh giá cao. Mùa du lịch Tết diễn ra sôi động đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của ngành du lịch tỉnh nhà phát triển trong năm mới.

Toàn tỉnh hiện có 140 cơ sở lưu trú, với 2.800 phòng nghỉ trang bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Trong đó có các khu du lịch cao cấp như Amanơi, Sài Gòn- Ninh Chữ, Sơn Long Thuận, Aniise Villa Resort... được du khách đặt kín phòng nghỉ. Anh Nguyễn Bảo Tồn, quản lý lễ tân Khách sạn Sài Gòn- Ninh Chữ cho biết cơ sở đạt chuẩn “4 sao” quy mô 120 phòng nghỉ. Trong mùa du lịch Tết năm nay, khách sạn có trên 220 du khách đặt kín phòng nghỉ, trong đó trên 40 % khách quốc tế. Đội ngũ quản lý, nhân viên khách sạn nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Từ các điểm lưu trú, du khách đến tham quan vui chơi tại các điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh như tuyến đường ven biển Bình Tiên- Cà Ná dừng chân tại các điểm vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, làng nho Thái An, Vườn Quốc gia Núi Chúa. Hoặc du lịch tuyến bãi biển Ninh Chữ- Bình Sơn- Vườn hoa Xuân; tour tháp Pô Klong Garai- vườn nho Ba Mọi- làng gốm Chăm Bàu Trúc- làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; đồi cát Nam Cương- đèn biển Mũi Dinh- khu du lịch Tanyoli- bãi biển Cà Ná. Ngoài ra, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ và chùa Trùng Sơn tọa lạc tại núi Đá Chồng (Khánh Hải, Ninh Hải) trở thành điểm đến du lịch tâm linh. Vườn hoa Xuân Mậu Tuất- 2018 tại Bảo tàng tỉnh là điểm nhấn quan trọng thu hút đông đảo du khách đến tham quan chụp hình lưu niệm. Anh Trần Văn Hoàng, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh phấn khởi: “Tôi đưa các cháu đến thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Vườn hoa Xuân Ninh Thuận là muốn các cháu trải nghiệm thực tiễn cuộc sống. Vườn hoa Xuân phản ảnh toàn cảnh bức tranh kinh tế- xã hội và lịch sử truyền thống địa phương. Sau một năm tất bật lo mua bán nên trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tôi đưa gia đình ra Ninh Thuận nghỉ ngơi. Tôi chọn Ninh Thuận làm điểm đến nghỉ Tết vì ở đây có bờ biển đẹp với nhiều loài hải sản tươi ngon. Gia đình tôi đã có kỳ nghỉ tết vui tươi, an toàn tại Ninh Thuận”.

Bãi biển Bình Sơn- Ninh Chữ thu hút đông du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng tắm nắng, lướt ván diều tạo thêm điểm nhấn sôi động trong hoạt động du lịch Tết ở tỉnh ta. Trao đổi với chúng tôi, du khách Holger Groppe, kỹ sư chuyên ngành điện công nghiệp đến từ tỉnh Bavaria thuộc Cộng hòa Liên bang Đức cho biết đây là lần đầu tiên anh đến nghỉ tại khách sạn Sài Gòn- Ninh Chữ. Bãi biển rất đẹp và sạch, thời tiết ấm áp, người dân hiền hòa mến khách, cuộc sống thanh bình. Anh sẽ đến tham quan vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái và thăm thú các làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm huyện Ninh Phước. Trở về Bavaria, anh giới thiệu với bạn bè về phong cảnh và con người tỉnh Ninh Thuận.

Mùa du lịch Tết diễn ra sôi động hấp dẫn, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh ta. Các doanh nghiệp du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư nâng cấp cơ sở kinh doanh vươn lên tầm cao mới. Qua đó tạo động lực đưa ngành du lịch tỉnh nhà phấn đấu đạt mục tiêu 2,1 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 1.000 tỷ đồng trong năm 2018.

Nguồn: Báo Ninh Thuận Online

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exciting travel season Tet
In the days of Mau Tuat Lunar New Year, 2018, Ninh Thuan has become an attractive destination to attract many domestic and international tourists to the resort. With a civilized, courteous and friendly service. , dedicated, business establishments improve the quality of service is highly appreciated by tourists. The Tet holiday season is exciting, marking the good start of the provincial tourism industry in the new year.
 
The province now has 140 accommodation facilities, with 2,800 rooms equipped with modern facilities to meet the needs of tourists. There are high-class resorts such as Amano, Sai Gon-Ninh Chu, Son Long Thuan, Aniise Villa Resort ... are booked by guests to stay. Nguyen Bao Ton, manager of Sai Gon-Ninh Chu Hotel, said that the hotel has a standard of "4 stars" with 120 rooms. During the Tet holiday this year, the hotel has over 220 guests booked rooms, of which more than 40% of international visitors. The management staff, hotel staff improve the quality of service to meet the needs of tourists.
 
From the point of stay, visitors to visit the tourist attractions in the province such as coastal route Binh Tien - Ca Na stop at the points of Vinh Hy Bay, Hang Rai, Thai An village , Nui Chua National Park. Or tourist routes Ninh Chu - Binh Son - Xuan flower garden; tour Po Klong Garai- Ba Moi grapevine- Bau Truc Cham pottery village- My Nghiep brocade weaving village; Nam Cuong sand dunes - Mui Dinh lights - Tanyoli tourist area - Ca Na beach. In addition, Truc Lam Vien Temple and Trung Son Pagoda are located at Da Chong Mountain (Khanh Hai, Ninh Hai) to become a spiritual tourist destination. Spring Flower Garden Spring-2018 at the Provincial Museum is an important point to attract tourists to visit photo taking. Tran Van Hoang, tourists from the city. Ho Chi Minh excited: "I take the children to visit, take souvenir photos at Xuan Thuan Spring Garden is to have children experience real life. The Spring Garden reflects the panorama of the socio-economic picture and traditional local history. After a year so busy buying and selling during the Lunar New Year holiday this year, I took my family to Ninh Thuan rest. I choose Ninh Thuan as a holiday destination because of the beautiful coastline with many fresh seafood. My family had a joyful Tet holiday in Ninh Thuan.
 
Ninh Son Beach attracts many international visitors to sunbathing and kite surfing, creating more exciting spots in Tet holiday activities in our province. Speaking to us, Holger Groppe, an industrial electrical engineer from the Bavarian province of the Federal Republic of Germany, said that this was his first time at the Sai Gon-Ninh Chu Hotel. The beach is very nice and clean, the weather is warm, the people are friendly and hospitable, peaceful life. He will visit Vinh Hy Bay, Hang Rai and visit the traditional villages of Cham people in Ninh Phuoc district. Returning to Bavaria, he introduced his friends about the landscape and people of Ninh Thuan province.
 
The Tet holiday is exciting and exciting, marking a good start for our "smokeless industry". Tourism businesses continue to improve the quality of service, investment to upgrade business establishments to new heights. This creates the driving force for the province's tourism industry to strive to reach the target of 2.1 million visitors, and social income from tourism will reach VND1 billion in 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Захватывающий сезон путешествия Тет
В дни Мау Туат, Лунный Новый Год, 2018, Нинь Туан стал привлекательным местом для привлечения многих местных и иностранных туристов на курорт. С цивилизованным, вежливым и дружелюбным обслуживанием. , посвященные, бизнес-заведения улучшить качество обслуживания высоко ценится посетителями. Праздничный сезон Tet является захватывающим, ознаменовавшим хорошее начало провинциальной индустрии туризма в новом году.
 
В настоящее время в провинции насчитывается 140 объектов размещения, из которых 2800 номеров оборудованы современными удобствами для удовлетворения потребностей туристов. В отеле есть высококлассные курорты, такие как Амано, Саи Гон-Нинь Чу, Сон Лонг-Туан, Аниси-Вилла-Резорт ... забронированы для гостей. Нгуен Бао Тон, менеджер отеля Sai Gon-Ninh Chu, сказал, что в отеле есть стандарт «4 звезды» с 120 номерами. Во время праздника Тет в этом году в отеле более 220 гостей забронировали номера, из которых более 40% международных посетителей. Руководство, персонал отеля улучшает качество обслуживания для удовлетворения потребностей туристов.
 
С точки зрения пребывания, посетители посетить туристические достопримечательности в провинции, такие как прибрежный маршрут Binh Tien - Ca Na остановка в точках Винь Hy Bay, Hang Rai, тайская деревня , Национальный парк Нуи Чуа. Или туристические маршруты Ninh Chu - Binh Son - Сюаньский цветник; тур По Klong Garai-Ba Moi grapevine- Bau Truc Cham керамическая деревня - My Nghiep парча ткацкая деревня; Песчаные дюны Нам Куонг - огни Муй Динь - туристический район Таньоли - пляж Са На. Кроме того, Храм Трэк Лам Вьен и Пагода Тунг Сына расположены на горе Да Чонг (Ханх Хай, Нинь Хай), чтобы стать духовным местом для туристов. Весенний цветочный сад Весна-2018 в Провинциальном музее является важным моментом для привлечения туристов для посещения фотосессии. Тран Ван Хоанг, туристы из города. Хо Ши Минь взволнован: «Я забираю детей, чтобы посетить, принять сувенирные фотографии в Сюань Тхуан Весенний сад, чтобы дети испытали реальную жизнь. Весенний сад отражает панораму социально-экономической картины и традиционной местной истории. После года, столь загруженного и продающегося во время лунного новогоднего праздника в этом году, я забрал свою семью в поколение Ninh Thuan. Я выбираю Ninh Thuan в качестве места отдыха из-за прекрасной береговой линии с множеством свежих морепродуктов. У моей семьи был радостный праздник Тет в Нинь-Туане.
 
Ninh Son Beach привлекает множество международных посетителей для принятия солнечных ванн и кайт-серфинга, создавая более интересные места в праздничных мероприятиях Tet в нашей провинции. Обращаясь к нам, Хольгер Гроппе, промышленный инженер-электрик из Баварской провинции Федеративной Республики Германии, сказал, что это был его первый раз в отеле Sai Gon-Ninh Chu. Пляж очень красивый и чистый, погода теплая, нежные люди гостеприимные, мирные жизни. Он посетит Винь-Хай-Бей, Ханг-Рай и посетит традиционные деревни чам в районе Нинь-Фуок. Вернувшись в Баварию, он познакомил своих друзей с пейзажем и людьми провинции Нинь Туан.
 
Праздник Tet является захватывающим и захватывающим, что является хорошим началом для нашей «бездымной индустрии». Туристические предприятия продолжают улучшать качество обслуживания, инвестировать в модернизацию бизнес-заведений до новых высот. Это создает движущую силу для индустрии туризма провинции, чтобы стремиться достичь цели в 2,1 миллиона посетителей, а социальный доход от туризма достигнет 1 млрд. VND в 2018 году.