(NTO)Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tại vùng biển Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), từ sáng mùng 2 Tết, chúng tôi bắt gặp từng đoàn khách du lịch đến chiêm ngưỡng và khám phá những khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng ở nơi đây.

Cảm nhận đầu tiên khi đến với Vĩnh Hy chính là vẻ đẹp hoang sơ với những bãi cát trắng mịn màng, nước biển xanh biếc hòa với những con sóng nhỏ lăn tăn tạo sự thích thú cho du khách. Chị Nguyễn Thùy anh, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Trong 3 ngày Tết, cả gia đình quyết định chọn Vĩnh Hy để tham quan, nghỉ dưỡng. Cảm giác khi đến đây cảm thấy thoải mái hẳn, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, người dân cũng mến khách… Đặc biệt, nhiều du khách lựa chọn đi tàu đáy kính để được tận mắt ngắm san hô dưới đáy biển. Ông Nguyễn Văn Thỏa, Chủ doanh nghiệp tàu du lịch đáy kính Discovery cho biết: Với 5 chiếc tàu đáy kính, để đảm bảo an toàn, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về số lượng đưa, đón khách, trang bị đầy đủ phao cứu sinh để du khách được thoải mái khi trải nghiệm.

Sau khi thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn ghé các nhà hàng bề nổi, thưởng thức hải sản tươi sống, tuy giá cả có tăng lên so với ngày thường, nhưng nhiều thực khách cũng khá hài lòng. Ngoài ra, nhiều du khách cũng đến các điểm du lịch khác như: Suối Lồ Ồ, Hang Rái, Bãi Kinh… tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên để tham quan, chụp ảnh. Đây được xem là một trải nghiệm lý thú đối với nhiều du khách trong và ngoài tỉnh khi đến đây.

Nguồn: Báo Ninh Thuận Online

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bustling tourist Vinh Hy

During the Lunar New Year, many tourist destinations in the province attract many tourists inside and outside the province to visit and relax. In the sea of ​​Vinh Hy in Vinh Hai Commune (Ninh Hai), from the morning of the 2nd New Year, we encounter each group of tourists to admire and explore the poetic nature of the place.
 
The first impression when coming to Vinh Hy is the pristine beauty with the white sand beach smooth, the sea of ​​blue sea with the waves rolling to create interesting for visitors. Nguyen Thuy anh, a visitor from Dong Nai province, said that during the three days of Tet, the whole family chose Vinh Hy to visit and relax. The feeling of coming here feels good, the scenery is charming, the fresh air, the people are also hospitable ... Especially, many visitors choose to cruise the glass bottom to see the coral under the sea. Mr. Nguyen Van Thoa, the owner of Discovery glass bottom boat business said: With 5 glass bottom boat, in order to ensure safety, we strictly comply with the regulations on the number of passengers, pick up guests Enough life buoys for visitors to be comfortable while experiencing.
 
After enjoying the natural scenery, visitors also visit the restaurants floating, enjoy fresh seafood, although the price has increased compared to ordinary days, but many customers are quite satisfied. In addition, many visitors also to other tourist attractions such as Lo Ồ Stream, Hang Rai, Bai Kinh ... enjoy the feeling close to nature to visit, take photos. This is considered an exciting experience for many visitors in and out of the province when coming here.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Занятое путешествие
Во время Лунного Нового Года многие туристические места в провинции привлекают множество туристов внутри и за пределами провинции, чтобы посетить и расслабиться. В море Винь-Hy в коммуне Винь-Хай (Ninh Hai), с утра 2-го Нового года, мы встречаем каждую группу туристов, чтобы полюбоваться и исследовать поэтический характер этого места.
 
Первое впечатление при приходе в Vinh Hy - это первозданная красота с гладким белым песчаным пляжем, морем синего моря с волнами, катящимися для создания интересных для посетителей. Нгуен Туй анх, посетитель из провинции Донг Най, сказал, что в течение трех дней Тет вся семья выбрала Винь Ги для посещения и отдыха. Чувство приезда здесь чувствует себя хорошо, декорации очаровательны, свежий воздух, люди также гостеприимны ... Особенно многие посетители выбирают круиз по стеклянному дну, чтобы увидеть коралл под морем. Г-н Нгуен Ван Тоа, владелец лодочного судна Discovery из стекла, сказал: «С 5 лодкой на стекле, чтобы обеспечить безопасность, мы строго соблюдаем правила о количестве пассажиров, забираем гостей Достаточно жизненных буев для посетителей, чтобы они были удобными во время переживания.
 
После наслаждения природными пейзажами посетители также посещают рестораны, плавающие, наслаждаются свежими морепродуктами, хотя цены увеличились по сравнению с обычными днями, но многие клиенты вполне удовлетворены. Кроме того, многие посетители также могут посетить другие туристические достопримечательности, такие как Lo Ồ Stream, Hang Rai, Bai Kinh ... наслаждайтесь чувством близости к природе, чтобы посетить, сфотографировать. Это считается захватывающим опытом для многих посетителей в провинции и за ее пределами, придя сюда.