Trong giai đoạn hiện nay, biển đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Lợi thế của biển là phát triển giao thông đường thủy, khai thác khoáng sản, đánh bắt hải sản và phát triển du lịch. Việt Nam có lợi thế là đất nước nằm án ngữ bán đảo Đông Dương với bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam, có lịch sử phát triển lâu đời và luôn gắn liền với biển.

Ninh Thuận là một tỉnh nằm ở cực Nam Trung bộ, đa dạng địa hình: miền núi, đồng bằng ven biển có bờ biển dài 105km, vùng lãnh hải 18.000km2. Tác giả Nguyễn Đình Tư trong tập khảo cứu Non nước Ninh Thuận đã miêu tả Ninh Thuận như sau:

“Nhìn trên bản đồ, Ninh Thuận trong như một hình bình hành, hai góc nhọn ở phía Tây Bắc và Đông Nam, chiều dài các cạnh gần bằng nhau, khoảng trên dưới 60km, địa thế Ninh Thuận giống như một cái chảo. Ba phía Bắc – Tây – Nam và một nửa phía Tây – Đông bị núi bao bọc chắn gió chỉ còn một nửa phía Đông  từ Sơn Hải đến Ninh Chữ là thông ra biển, ở giữa là đồng bằng nhỏ hẹp”

Ninh Thuận có các cửa biển như Vĩnh Hy, Khánh Hải, Đông Hải và Cà Ná. Nhìn lên bản đồ, chúng  ta thấy bờ biển theo chiều những đường thẳng gãy tạo nên cho bờ biển nhiều vũng, vịnh, và bãi biển đẹp, là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa (từ thời kì sơ sử với văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Chămpa, văn hóa Việt Nam sau này). Nhìn tổng quan ở góc độ văn hóa, cư dân ven biển Ninh Thuận có dấu ấn đậm về các sinh hoạt văn hóa,  tổ chức cộng đồng, cũng như các di sản văn hóa khác có tính hướng biển.

Ninh Thuận, một trong những địa phương nằm trong khu vực  được xác định là có nền văn hóa biển đậm đặc ở Việt Nam với một hệ thống di sản văn hóa biển đặc sắc, phong phú với những đặc trưng riêng. Khai thác di sản văn hoá biển phục vụ phát triển du lịch thông qua việc tìm hiểu những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, những di tích, lễ hội, ẩm thực đến tìm hiểu phương thức mưu sinh của ngư dân và cư dân vùng biển là một trong những giải pháp để thu hút du khách đến với du lịch biển Ninh Thuận, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch văn hoá biển đặc trưng cho du lịch Ninh Thuận. 

Chính những điều kiện trên mà biển của Ninh Thuận luôn được các công ty lữ hành trong và ngoài nước lựa chon cho những chuyến dã ngoại, nghĩ dưỡng và tổ chức các team building lớn.

Minh Trân

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan観光開発における海洋文化の役割

現在の段階では、海は社会経済開発において重要な役割を果たしています。海の利点は、水路の運送、鉱業、漁業、観光開発の発展です。ベトナムは、北から南に伸びる3,260kmの海岸でインドシナ半島と呼ばれ、開発の長い歴史を持ち、常に海に関連付けられているという利点があります。

Ninh Thuan州は、ベトナム中部の極端な南に位置し、多様な地形を有しています。山岳地帯、沿岸平野に105kmの海岸線、18,000km2の領海があります。 Ninh Thuan以外の研究論文の著者Nguyen Thuy Tuは、Ninh Thuanを次のように説明しています。

辺の長さが約60キロに等しく近い「、このような平行四辺形に、地図上北西及び南東に2つの鋭い角をニントゥアンを見て、ニントゥアンは、鍋のような地形。北西 - 南部と西部 - 東部は防風林で覆われているが、息子海から仁川までは海の半分しかなく、中央には狭い平野があり、

Ninh ThuanにはVinh Hy、Khanh Hai、Dong Hai、Ca Naなどの海港があります。地図を見ると、多くのラグーン、ベイ、美しいビーチの海岸を構成する破線の方向に沿岸線が見えます。歴史的文化史の土地(初期の歴史からサンパウ文化、ベトナム文化へのSa Huynh文化)。文化的な視点から見ると、Ninh Thuanの沿岸住民は、文化活動、地域団体、その他海洋文化遺産に著名な印を付けています。

この地域の地方の1つは、ベトナムの独自の文化遺産制度を持つ海洋文化であると認識されています。悪用文化遺産の海は、漁師や住民の生活の方法を学ぶために習慣、習慣、信念、モニュメント、フェスティバル、料理を理解して観光開発に役立ちます海はニン・トゥアンの観光に魅力を感じるソリューションのひとつで、ニン・トゥアンの観光に特有の海洋観光商品の創出に貢献しています。

Ninh Thuanの海が常に選択されている上記の条件は、旅行、リゾート、大規模なチームビルディングの組織のために国内外の企業を旅行します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------