Ninh Thuận là cái tên không còn xa lạ trong danh sách du lịch của du khách trong nước và quốc tế, ngày càng có nhiều du khách lựa chọn Ninh Thuận là điểm đến trong nghĩ dưỡng cũng như các đoàn nghiên cứu kết hợp tìm hiều về vùng đất địa linh, con người nơi đây.

Để khẳng định mình và để đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều du khách, ngoài việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thì chủ trương của tỉnh cũng rất coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch.

Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; như các năm, Ngành luôn quan tâm, chỉ đạo xát sao việc tổ chức các khoá đào tạo nghiệp vụ du lịch cho những đối tượng làm công tác phục vụ khách du lịch tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ, kỹ năng nghề, cải thiện tối đa chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Qua đó, ngay từ đầu năm Trung tâm TTXTDL đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên; nghiệp vụ chế biến món ăn và nghiệp vụ lễ tân và tổ chức chiêu sinh, đào tạo các lớp: Nghiệp vụ thuyết minh viên, chế biến món ăn và nghiệp vụ Lễ tân. Kết quả đào tạo lớp Nghiệp vụ: Lễ tân có 31 học viên, Thuyết minh viên có 19 học viên, Nghiệp vụ chế biến món ăn có 22 học viên...?; đồng thời chủ động tham mưu kế hoạch tổ chức thi Kỹ năng thuyết minh viên giỏi năm 2017.

Việc bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trong năm qua luôn được đẩy mạnh và triển khai quyết liệt theo đúng Đề án, kế hoạch đề ragiúp cải thiện chất lượng đội ngũ phục vụ đạt chuẩn góp phần đem lại hiệu quả thiết thực nhất trong du lịch tỉnh nhà.

Minh Trân

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ニントゥアンは、名前は国内外の観光客の旅行のリストに新しいものではないということですより多くの旅行者は、ニントゥアンを選んでいるリゾート地の先などについて学ぶ組み合わせた研究チームであります地元の土地、ここの人々。
 
自分を主張するには、インフラの質を高めることに加えて、訪問者の多くのニーズを満たすために、州の政策は人材業界の質の向上を重視します。
 
 
 
期間、人材ニントゥアン観光の質の向上の訓練と再訓練の計画の承認にニントゥアン省の人民委員会の2016年2月3日付け決定第332 / QD-委員会を実装します2016-2020文化・スポーツ・観光省;年として、業界では品質を向上させるために州の宿泊施設で観光客のサービスで働く人々のためにビジネス旅行のためのトレーニングコースを組織こすり星を操縦する、常に興味を持っています観光事業所でのサービスの質。したがって、年の初めから、センターは、トレーニングプラン、講師の専門的なトレーニングを発行している、食品加工および受付サービス、募集クラス、トレーニングクラス:専門面接官、食品加工および受付係。トレーニングクラス:31人のスタッフ、19人の講師、22人の開業医...;同時に、私たちは2017年に有能な講師のコンテストを企画する計画に積極的に参加しました。
 
近年の観光は常にragiupスタッフの質の高いサービス水準を向上させる計画、スキームと抜本的な合わせを促進し、実施してきた人材を育成することは旅行者に実用的な効果をもたらすことに貢献します州のカレンダー。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------