Lưu trú du lịch là sản phẩm không thể thiếu trong chuỗi dịch vụ du lịch, có vị trí quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng du lịch, thu hút du khách. Chỉ dịch vụ có chất lượng mới tạo ra được uy tín, góp phần nâng cao tính cạnh tranh và tạo nên thương hiệu cho từng đơn vị và toàn ngành. Đây cũng chính là xu hướng chung và cũng là cách làm mà du lịch Ninh Thuận đang thực hiện.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh, có thể thấy Ninh Thuận được đánh giá là có một hệ thống khách sạn, nhà nghỉ,... thuộc loại khá. Đặc biệt trong những năm gần đây, Ninh Thuận đã thu hút được nhiều nhà đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn 4-5 sao. Ngoài ra, ngay cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đã mạnh dạn đầu tư các khách sạn, nhà nghỉ khang trang, đạt tiêu chuẩn, thay vì xu hướng đầu tư nhà nghỉ loại nhỏ, khách sạn mini như những năm trước.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 124 cơ sở lưu trú du lịch với 2653 phòng. Từ đầu năm 2017 đến nay có 11 cơ sở lưu trú mới hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả khả quan đó, hoạt động lưu trú du lịch cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Theo đánh giá sơ bộ, ngoài hệ thống khách sạn, resort quy mô đạt tiêu chuẩn, các cơ sở lưu trú khối nhà nghỉ, khách sạn mini còn bộc lộ nhiều hạn chế. Công tác quản lý hoạt động lưu trú của một số địa phương đã được phân cấp chưa thực sự hiệu quả, nhiều cơ sở hoạt động tự phát. Dễ thấy hoạt động còn bộc lộ những hạn chế như: Lao động chưa qua đào tạo nghiệp vụ chiếm cao, ngoại ngữ còn yếu kém, chất lượng cơ sở lưu trú không đồng đều ở địa phương,...

Trước thực trạng trên, ngành du lịch tỉnh đã có nhiều giải pháp hiệu quả, tăng cường thanh kiểm tra, rà soát nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo đó, cơ quan chuyên môn đã xây dựng kế hoạch và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống cơ sở lưu trú, đào tạo nhân lực,... Đối với vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cho cơ sở lưu trú, từ năm 2012 đến nay ngành du lịch tỉnh đã tổ chức được 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, như: Nghiệp vụ Bàn, nghiệp vụ Buồng, nghiệp vụ quản lý nhà hàng - khách sạn, nghiệp vụ thuyết minh viên, nghiệp vụ du lịch cộng đồng, nghiệp vụ chế biến món ăn, nghiệp vụ lễ tân, tiếng Nga, tiếp Nhật,…

Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú. Tất cả nhằm góp phần nâng cao chất lượng du lịch, để Ninh Thuận là nơi cần đến, hấp dẫn du khách.

Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan:観光サービスの質の向上

 

観光は観光サービスチェーンの不可欠な製品であり、観光の質を向上させるために貢献する重要な位置です、観光客を引き付ける。質の高いサービスだけが威信を作り、各部門や業界全体の競争力とブランド力を強化しています。これはまた、Ninh Thuanの観光が行っている一般的な傾向でもあります。

省の観光産業の強い発展と共に、Ninh Thuanはホテル、モーテルのシステムを持っていると考えられていることがわかります。特に近年、Ninh Thuanは4-5つ星のホテルシステムを構築するために多くの投資家を集めてきました。さらに、ビジネス、組織、個人でさえ、小さな宿屋の投資動向ではなく、ホテル、ゲストハウス、基準に大胆に投資してきました。あらかじめ

現在、この地域には2653の客室を持つ宿泊施設が124軒あります。 2017年の初めから今までに11の新しい宿泊施設があります。しかし、肯定的な結果に加えて、観光客の宿泊施設には多くの制限、不十分さがあります。予備評価によると、ホテルのシステムに加えて、標準規模のリゾート、宿泊施設、モーテル、ミニホテルにも多くの制限があります。一部の地方分権地域は効果的に管理されておらず、多くの施設が自発的である。未熟労働、高職業、貧しい外国語、地域における不均等な宿泊施設の品質などのような制限を抱えていることは容易に分かります。

このような状況の前に、地方の観光産業は多くの効果的な解決策を持っており、サービスの質を向上させ向上させるために検査とレビューを強化しています。したがって、専門機関は、計画を策定し、宿泊施設の設備および技術設備の改修、人材育成のための投資を指導し、指導する文書のシステムを発行した。 2012年から今までの宿泊施設の人材育成と育成に関して、州観光部門は以下のような15の観光研修コースを開催している。レストラン、レストラン管理、ホテル管理、ホテル探検、コミュニティ旅行、食品加工、フロントデスク、ロシア、日本、...

さらに、地方の観光部門は機能的なセクターと積極的に協調し、宿泊施設の質の向上を支援し続ける。すべての観光の質を向上させるために、Ninhトゥアンは訪問する場所です、観光客を引き付ける。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------