Sáng ngày27/10/2017. Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến phối kết hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm mây tre, kết nối thị trường xã Phước Tiến năm 2017 tại thôn Suối Rua, xã Phước Tiến huyện Bác Ái.

Đến tham dự có Ông Chamaléa Thiện - Chủ tịch xã Phước Tiến, đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại.

 Thông qua Hội thảo, Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến báo cáo tình hình xây dựng và phát triển làng nghề, giới thiệu quảng bá một số sản phẩm truyền thống, trình chiếu power point phản ánh thực tế hiện trạng hoạt động của làng nghề. Qua hội thảo đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tiếp tục chỉ đạo cho các phòng ban liên quan hỗ trợ giúp xã trong việc xây dựng và phát triển làng nghề. Trước tiên cần hướng dẫn làng nghề xây dựng phương án khai thác nguyên liệu trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để làng nghề hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện đưa sản phẩm đến các điểm bán hàng và các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh để quảng bá, đưa làng nghề vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bác Ái.

Từng bước hình thành điểm đến du lịch trên địa bàn xã Phước Tiến, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hộicủa xã Phước Tiến nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bác Áinói chung.

Phạm Thanh Bình

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan:2017年にPhuoc Tien Communeの市場を結ぶ竹と籐の製品を紹介するワークショップ

 

朝27/10/2017フー・ティエン・コミューンの人民委員会は、バク・アイ地区の人民委員会、文化スポーツスポーツ省と協力して、貿易省は、ショーグンストリーム村、ティエンフォック地区チャリティで2017年にフォック・ティアンを接続し、籐製品を紹介セミナーを開催しました。

、文化体育観光、産業、観光振興のための情報センター学科のBac愛地区の人民委員会、部門:代表取締役社長フォックティエン、代表指導者たち- 出席する氏Chamaleaティエンありました産業振興貿易促進センター

 このワークショップを通じて、Phuoc Tien Commune人民委員会は、貿易村の建設と発展の状況を報告し、いくつかの伝統的な製品を紹介し、貿易村の実際の状況を反映した力点を示した。。ワークショップでは、Bac Ai地区の人民委員会が関連部門に対し、村を建設し、発展させるためにコミューンを支援し続けました。まず、工作村に原材料を利用する計画を立案し、承認のために管轄の機関に提出し、次の期間に工作村に資金援助を提供し続けるとともに、プロダクトは販売地点へのプロダクトおよび促進するために州外の見本市、Bac Ai地区の社会経済開発の全体的な計画に村を持って来る。

コミューンで徐々に形成される観光地、フォックティエン、経済発展に重要な貢献- 社会的フォックティエン特定と経済発展- 一般的なバク愛地区の経済発展。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------