Sáng ngày 14/7, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings tổ chức buổi nhận bàn giao tài trợ các ấn phẩm du lịch Ninh Thuận năm 2017.  

          Tới tham dự có Ông Hồ Sĩ Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ông Lê Thành Hiển, Giám đốc Trung tâm TTXTDL, Ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings.

Nhằm không ngừng đổi mới cách thức, nội dung trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời kỳ hội nhập quốc tế,nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế. Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Ninh Thuận gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp.  

          Trong năm 2017, Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings đã tài trợ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch in 2.000 cuốn Cẩm nang du lịch Ninh Thuận, 2.000 bản Bản đồ du lịch Ninh Thuận, phát hành tới Đại sứ quán các nước tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Dự kiến trong tháng 11/2017, Công ty Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm kích cầu du lịch tại hai thị trường trọng điểm của cả nước.  

Với sự chung tay, hỗ trợ mạnh mẽ nguồn lực của các doanh nghiệp trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Ninh Thuận hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn thu hút nhà đầu tư, du khách trong thời gian tới./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ニントゥアン組織主催のハンドオーバ出版ニントゥアンツーリズム2017

14/7明るい日、観光振興公社投資ホールディングスの情報センターは、2017年にニントゥアン観光hacomがハンドオーバ主催の出版物を開催しました。

ミスター・ホーSiの息子、文化体育観光省の副ディレクター、氏はル・タン飛燕、センターTTXTDLのディレクター、氏トラン大Nghia、JSC投資ホールディングスhacomが取締役に出席。

常に道、昇進の内容、国際統合時の観光振興を革新するには、国で、国際観光振興の効率を向上させます。建設や観光ブランドのポジショニングニン・サン国民の文化的アイデンティティーを保有する、ユニークな、主流の画像で結ば。、特にビジネスを観光を促進するためのプロモーション活動で社会全体のすべてのリソースを動員。

2017年に、JSC投資hacomがホールディングスは、2000ハンドブックニントゥアン観光に中国の大使館に放出2,000コピー観光マップニン・サン、観光振興のための情報センターを後援していますベトナムと外国のベトナム大使館。月2017分の11で予想される、文化体育観光省との調整をします会社JSC投資ホールディングスhacomが、ハノイとホーチミン市での推進に関する会議、観光振興を開催しました国の二つの主要市場での観光を刺激します。

手で、プロモーション、観光振興におけるエンタープライズリソースの強力なサポート。ニン・サン今後の期間において、投資家、観光客を誘致するための魅力的な目的地であることを約束します。/。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------