Các doanh nghiệp du lịch được quyền chủ động hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác để tiến hành các hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia. Chi phí hoạt động xúc tiến quảng bá của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.

Từ ngày 3 - 6/4/2014 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam(148 Giảng Võ, Hà Nội), Hội chợ VITM Hà Nội 2014 với chủ đề “Kích cầu Du lịch - Điểm đến mới, cơ hội mới và du lịch có trách nhiệm vì sự tăng trưởng bền vững” diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi.

Khi được xác định là một trong sáu trụ cột phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thì ngành Du lịch đã được quan tâm, đầu tư từ khâu hạ tầng cho đến xúc tiến, quảng bá du lịch và dịch vụ du lịch. Nhiều điểm đến lý thú, nhiều loại hình phong phú được mở ra đã tạo nên nét riêng, khác biệt của du lịch Ninh Thuận. Tuy nhiên, xem xét trên bản đồ du lịch cả nước, du lịch Ninh Thuận vẫn còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ để phát triển bền vững.

Thực hiện Công văn số 184/TCDL-LH ngày 07/3/2014 của Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của hướng dẫn viên trên địa bàn.

Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh tổ chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa theo mẫu do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương quy định

1.Hướng dẫn viên được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên và có hợp đồng vớidoanh nghiệp lữ hành. 2.Người có đủ các điều kiện sau đây được cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa: a)Có quốc tịch Việt Nam,thường trú tại Việt Nam,có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên cho người đề nghị; trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Hướng dẫn viên quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa; hướng dẫn viên nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là người Việt Nam và không được hướng dẫn cho khách du lịch là người nước ngoài.