Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát đánh giá thực trạng, tiềm năngcác điểm du lịch trên địa bàn huyện Ninh Hải

Phó Chủ Tịch tỉnh Lê Văn Bình Khảo sát Vườn nho Thái An

Ngày 19/4/2017,đồng chí Lê Văn Bình,Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì khảo sát các điểm như Hang Rái, Vườn nho Thái An, suối Lồ ồ, cơ sở làm hạt bồ đề, Vịnh Vĩnh Hy,… cùng tham dự có lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải,…

Tại các điểm khảo sát, sau khi nghe lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đại diện Hợp tác xã làm hạt bồ đềphản ảnh những thuận lợi cũng như khó khăn đang gặp phải của các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các ngành, địa phương trong thời gian qua và đánh giá cao ý tưởng phát triển du lịch tại huyện Ninh Hải. Đối với vùng trồng nho Thái An, cần xác lập điểm đến “Làng trồng nho Thái An” xã và huyện Ninh Hải cần có quy hoạch phát triển làng trồng nho Thái An, liên kết thành hợp tác xã, tập huấn thuyết minh viên, xây dựng quy chế giữa các chủ vườn, bảng chỉ dẫn,… để phát triển du lịch, ngành Nông nghiệp tiếp cận và chuyển công nghệ trồng nho sạch, ngành Công thương hướng dẫn về các sản phẩm về nho như rượu, mật nho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Suối Lồ Ồ xác định là điểm du lịch của tỉnh, giao Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lý, tổ chức đảm bảo mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch, hoặc liên kết với mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương, chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách,… đối với Hợp tác xã làm hạt bồ đề,hàng lưu niệm Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn công nghệ xử lý chống mối, mọt, Sở Công thương hỗ trợ về mẫu mã, bao bì sản phẩm, Vườn Quốc gia Núi Chúa phối hợp khu du lịch Amanơi xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải chọn một số em đồng bào Raglay hỗ trợ đào tạo hướng dẫn viên du lịch cộng đồng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch khôi phục lại về hát múa, trang phục, cồng chiêng đối với đồng bào Raglay, đẩy mạnh công tác quảng bá các điểm đến trên địa bàn huyện Ninh Hải. Đối với các điểm đến tại Vườn Quốc gia Núi Chúa cần chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo phát triển bền vững.Từng bước bảo tồn, phát huy, góp phần quan trọng trong phát triển du lịch - văn hóa nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Khảo sát Suối Lồ Ồ Khảo sát Hang rái

Phạm Thanh Bình

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận