Sáng ngày 3-1, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Ông Hồ Sỹ Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH NINH THUẬN NHIỆM KỲ  2013 – 2015

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, tại phòng họp sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận họp triển khai Kế hoạch số 2694/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thu hút khách du lịch quốc tế đến Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2015

Ngày 15-1, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2015. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong những năm qua, với sự đổi mới và hội nhập của đất nước, du lịch được xem là một ngành mũi nhọn, ngành công nghiệp không khói. Cùng với cả nước, du lịch Ninh Thuận đã có những bước phát triển đáng kể.