Ninh Thuận - Nơi tuyệt vời để chụp ảnh cưới

Xứ sở xương rồng khắc nghiệt với nắng gió quanh năm mà mọi người vẫn hay miêu tả vui là “nắng như rang, gió như phang” giờ đây lại là một địa điểm lý tưởng để tạo ra những bộ ảnh cưới độc đáo, mang tính nghệ thuật và giàu chất lãng mạn, được nhiều cặp đôi trong và ngoài tỉnh lựa chọn.

Trong giới ảnh nghệ thuật, Ninh Thuận nắng gió đã “có tiếng” vì cho ra đời nhiều tác phẩm đạt các giải thưởng cao trong nước và quốc tế. Nhưng trong lĩnh vực ảnh thương mại, đặc biệt là ảnh cưới, Ninh Thuận mới được nhắc đến khoảng 2, 3 năm trở lại đây. Không ai biết chính xác bộ ảnh nào đã khơi nguồn cho trào lưu chụp ảnh cưới ở Ninh Thuận, chỉ biết rằng, những giàn nho, đàn cừu, màu xanh của biển, đồi cỏ khô và cụm xương rồng,… đã ngày càng xuất hiện nhiều trên các triển lãm về ảnh cưới.

Album ảnh cưới là “tài liệu” hình ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu đôi lứa, đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời của mỗi người, mở ra cánh cổng hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Lựa chọn hiệu ảnh và địa điểm chụp sao cho có được một bộ ảnh cưới ưng ý luôn chiếm nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ khi chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.

Sự đa dạng trong đặc thù thiên nhiên ở Ninh Thuận giúp các cặp đôi nhiều lựa chọn, từ núi rừng hoang dã, thác và suối, đồi cỏ khô, đến những bãi biển đẹp lung linh, đàn cừu, giàn nho, đường tàu, bóng tháp chiều,... Các studio luôn có sẵn danh sách những địa điểm chụp ảnh đẹp theo các thời điểm khác nhau trong năm. Đầu mùa mưa, những ngọn đồi bằng lăng tím là lựa chọn tuyệt vời cho các đôi yêu thích sự lãng mạn. Mùa đông thì không thể bỏ qua những phân cảnh ở rừng, khi lá chuyển đỏ, lộ ra những cành khẳng khiu tạo cảm giác rõ nét về sự chuyển động của thời gian, phù hợp cho những cặp đôi thích phong cách cổ điển. Mùa hè chụp ảnh ở biển là đẹp nhất, màu xanh ngắt của nước và trời, ánh sáng đầy đủ, thêm sắc vàng của những chùm osaka (tên gọi khác là bọ cạp vàng) và sắc đỏ của phượng, tạo cho bộ ảnh cưới không khí sôi động, vui tươi. Những đồng lúa, giàn nho hay bày cừu thì mùa nào cũng có, tùy ý thích riêng của mỗi cặp mà có sự lựa chọn cho phù hợp. Công việc còn lại là sự lao động sáng tạo của người cầm máy, cộng thêm một chút khả năng “diễn” trước ống kính của các cô dâu - chú rể.

Là một hiệu ảnh còn khá “trẻ” trên đường Thống Nhất (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm), Studio Chinh Đỗ của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Nhân đã thu hút được sự chú ý của nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh. Anh Nhân cho biết: “Ninh Thuận hội đủ hầu như tất cả các loại không gian phù hợp để sáng tác ảnh nói chung và đặc biệt là chụp ảnh cưới. Điểm nổi bật nhất, có thể coi là ưu thế của thiên nhiên Ninh Thuận, theo tôi, chính là cung đường ven biển. Chúng tôi đặc biệt chú ý tới việc tạo ra các gói sản phẩm chụp ảnh cưới kết hợp du lịch khám phá dọc theo cung đường này. Trong đó, chúng tôi tư vấn các địa điểm lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại phù hợp với điều kiện của khách hàng và đầu tư vào chất lượng bộ ảnh cưới sao cho vừa làm hài lòng cô dâu - chú rể, vừa quảng bá được những hình ảnh đẹp của Ninh Thuận.”.

Giá các bộ ảnh ngoại cảnh ở Ninh Thuận có sự dao động, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trung bình một gói chụp ảnh cưới trong tỉnh (với sản phẩm là 1 cuốn album 30 trang (25x25cm), 2 ảnh lớn (90x60cm), 1 video clip, trang phục, hoa cưới,…) có giá trung bình 10 triệu đồng. Đó là tại các studio trong tỉnh, ở các tỉnh khác nếu đặt hàng chụp thì giá có thể dao động từ 15 – 25 triệu đồng (studio bao luôn phương tiện di chuyển, ăn ở cho khách, hành trình có thể kéo dài từ 4-5 ngày).

Chị Phạm Trần Thủy Tiên (TP. Hồ Chí Minh) đã rất ưng ý với album ảnh cưới chụp ở Ninh Thuận vào cuối năm 2012. Chị chia sẻ: “Sau khi tham khảo một số bộ ảnh cưới trên các trang mạng internet, tôi tình cờ phát hiện những tấm ảnh cưới chụp ở Ninh Thuận có nhiều bối cảnh lạ, có cừu và vườn nho rất độc đáo nên quyết định chọn nơi này làm chỗ chụp ảnh cưới cho mình. Không chỉ bạn bè, người thân khen đẹp, bản thân vợ chồng tôi cũng thường xuyên xem lại và cảm thấy thêm hạnh phúc với những phút giây tuyệt vời ấy”.

Nguồn: Báo Ninh Thuận Online

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan - a great place to take wedding photos

Cactus homeland harsh sun and wind throughout the year everyone is happy or description as " power as roasted , gio as fuck ," Now is a ideal location to create a unique wedding slideshow , bringing crystal arts and rich in romance , many couples get in and out of the selectivity .

In the world of artwork , Ninh Thuan power has now " famous " for the birth of many works awarded prizes in national and international high . But in the field of commercial photos , especially wedding photos , Ninh Thuan is mentioned about 2 , 3 years ago . No one knows exactly what his father would trigger yet for wedding photography trends in Ninh Thuan , just know that , but Grape , sheep , blue sea , sometimes dry grass and cacti clusters , multi increasingly ... present in many exhibitions for wedding images .

Wedding album as " documents " saved photos but the best moments of couples love , marked a turning point in the life long your lips , open the gate marriage and family happiness . Selection of location photos and capture signals that get a wedding photo like that always occupies the attention of young when preparing for this special event .

The diversity of the natural characteristics in Ninh Thuan help couples many options , from wild mountains , waterfalls and streams , dry grass hills , beautiful beaches to shimmering , sheep , vines , railroads , tower -dimensional ball , ... the list is available studio locations photographed beautifully under the different times of year . Early rainy season , the purple hill shrine is a great choice for couples love romance . Winter can not ignore the scene in the forest , when the leaves turn red , spindly branches reveal the crisp feeling of the movement of time , suitable for couples who prefer classic style . Summer is photographed in the most beautiful beach , the color of water and sky blue , light full , more golden color of the beam Osaka ( known as yellow scorpion ) and red color of the phoenix , created for the wedding atmosphere , playful . The rice fields , vines or presentation sheep season also, depending on personal preferences of each pair that has the option accordingly. The rest is the creative work of people hold the camera , plus a bit of the ability to " perform" before the lens of the bride - the groom .

Brand image is a still relatively " young " in the Thong Nhat Street ( Phan Rang - Thap Cham ) , adjust the Studio of his wife Nguyen Trong Nhan has attracted the attention of many customers in and outside the province . He 's said : " Ninh Thuan meets virtually all types of space appropriate to compose images in general and especially wedding photography . The most prominent feature , can be seen as the natural advantages of Ninh Thuan , in my opinion , is a coastal stretch of road . We pay special attention to the creation of wedding photography packages combine adventure tourism along this stretch of road . In particular , we advise places to stay , meals , transportation in accordance with the client's condition and quality of investment in the wedding so that pleases the bride - groom , both promote the good image of Ninh Thuan . " .

Join the ambience left him in Ninh Thuan has fluctuations , depending on many factors . An average wedding photography package in the province ( 1 products 30 page album ( 25x25cm ) , 2 large photos ( 90x60cm ) , 1 video clip , costumes , wedding flowers , ... ) have an average price of 10 million. It was at the studio in the province , in order to capture other provinces if the price can range from 15-25 million ( studio which always moving vehicles , lodging , cruise can last from 4 -5 days ) .

Tran Thuy Tien Pham (Ho Chi Minh ) was very satisfactory with wedding photo album taken in Ninh Thuan province in late 2012 . Ms. shared : " After consultation with a number of wedding photos on the internet website , I accidentally discovered wedding photos taken in the context of Ninh Thuan has many strange , sheep and vineyards are unique to this place decided to make their wedding photography . Not only friends , relatives nice compliment , myself and my wife and I frequently see and feel more happy with her great moments . "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Туан - отличное место, чтобы взять свадебные фотографии

Кактус родина суровой солнце и ветер в течение года все довольны или описание как " власти как жареного , Gio как трахаются , " сейчас является идеальным местом , чтобы создать уникальный свадебный слайд-шоу , в результате чего кристалл искусство и богат романтики, многие пары войти и выйти из селективности .

В мире искусства , Нинь Туан власть имеет теперь " знаменитый" в связи с рождением многих работ получили призы в национальном и международном максимума . Но в области коммерческих фотографий , особенно свадебных фотографий , Нинь Туан упоминается около 2 , 3 года назад . Никто не знает точно, что его отец вызовет еще для свадебной фотографии тенденций в Ниньтхуан , просто знаю, что , но виноград, овцы , синее море , иногда сухой травы и кактусы кластеры , мульти более ... представить во многих выставках для свадебных образов .

Свадебный альбом как "документы" Сохраненные фотографии , но лучшие моменты пар любви , стало поворотным пунктом в долгой жизни ваших губ , открыть брак ворота и семейное счастье. Подборка фотографий местоположения гостиниц и сигналов захвата , которые получают свадебную фотографию подобное всегда занимает внимание молод, когда готовился к этому специальные мероприятия.

Разнообразие природных особенностей в Ниньтуан помочь парам много вариантов , от диких гор, водопадов и ручьев, сухой травы холмов , прекрасные пляжи на мерцающий , овцы, виноград, железных дорог , башня -мерный шар , ... Список доступных местах студии сфотографировали красиво под разные времена года . В начале сезона дождей ,фиолетовый холм храм представляет собой отличный выбор для семейной пары любви романтики. Зима не может игнорировать эту сцену в лесу , когда листья становятся красными , веретенообразные филиалы выявить четкие ощущение движения времени , подходит для пар , которые предпочитают классический стиль . Лето фотографируется в самом красивом пляже , цвет воды и голубой, светло полной , более золотистого цвета луча Осака (известный как желтый скорпион ) и красного цвета феникс , созданный для свадьбы атмосфера , игривый . Рисовые поля , виноград или презентация овец сезоне также , в зависимости от личных предпочтений каждой пары , которая имеет возможность соответствующим образом. Остальное творчество людей держать камеру , плюс немного способности " выполнить " перед объективом невесты - жених .

Марка изображение является еще относительно «молодой» в стринги Нят -стрит ( Фанранг - Тап Чам ) , отрегулируйте Студия женой Нгуен Чонг Nhan привлекла внимание многих клиентов и за пределами провинции . Он сказал: " Нинь Туан отвечает практически все виды пространстве соответствующие компоновку изображения в целом и особенно свадебной фотографии . Наиболее характерной особенностью , можно рассматривать как естественных преимуществ Ниньтхуан , на мой взгляд , это прибрежный участок дороги . Мы уделяем особое внимание созданию свадебной фотографии упаковок объединить приключенческий туризм на этом участке дороги. В частности, мы советуем места для проживания , питание , транспорт в соответствии с условием клиента и качества инвестиций в свадьбе , так что радует невесту - жених, как способствовать хороший имидж Ниньтхуан " . .

Регистрация окружение оставили его в Ниньтхуан имеет колебания в зависимости от многих факторов. В среднем свадебная фотография пакет в провинции ( 1 продукты 30 страницы альбома ( 25x25cm ) , 2 больших фото ( 90x60cm ), 1 видеоклип , костюмы, свадебные цветы , ...) имеют среднюю цену в 10 миллионов. Это было в студии в провинции , для того, чтобы захватить другие провинции , если цена может варьироваться от 15-25 млн. ( студии, которая всегда движущихся транспортных средств , жилья , круиз может длиться от 4 -5 дней ) .

Тран Туи Тянь Фам (Хошимин ) был очень удовлетворительным с Свадебный фотоальбом , принятого в провинции Нинь Туан в конце 2012 года г-жа поделился : ". После консультации с рядом свадебных фотографий на интернет-сайте , я случайно обнаружил свадебные фотографии , сделанные в контексте Ниньтхуан имеет много странного , овец и виноградники являются уникальными для этого места решили сделать их свадебные фотографии . Не только друзья, родственники хороший комплимент , я и моя жена и я часто вижу и чувствую себя более счастливой с ее великих моментов " .