MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỦA TỈNH NINH THUẬN: 0259

KHU VỰC THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

Khu Du lịch Long  Thuận 
Đ/c: Cuối đường 16/4  M.Hải, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 2220200; 2211254; 3890567 - Tâm PTC 0906.653.575
Fax: 3920207 (Ô. Ẩn – GĐ: 0913.882092; 
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
http://www.longthuanresort.com.vn
Khách sạn Thống Nhất
 Đ/c: 343 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 02593.825.406; 3827201
(Ô. Dương Đình Tân - GĐ: 091 379 8841 - 3821622)
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。; このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
http://www.thongnhathotel.com.vn
Khách sạn Ninh Thuận 
Đ/c: 01 đường 21/8, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3827.100 - 3824.282- Fax: 3822142 - E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Ông Hùng: 0903640400 -  3824273
http://www.ninhthuanhotel-ntc.com.vn
Khách sạn Phong Lan 
Đ/c: 74 Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3890168; 3890160-Fax: 3890216
(Ô. Dương Văn Bướm - GĐ: 091 388 2091)  
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
 Khu Du lịch Hoàn Cầu  
 Đ/c: Đường Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 02593.890.077 - 3890370
Ô. Lê Văn Huy: 091 388 2100; Ô. Lượng - P.GĐ: 091 821 6268
Fax: 3890252 - Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
http://www.hoancautourist.com.vn
Khách sạn  Hữu Nghị 
 Đ/c: 398 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0259.3920435
Giám đốc: Đinh Ẩn, di động: 0913.882.092
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Hồ Phong 
Đ/c: 363 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0293.920.333 - Fax: 3837717 (Ô. Phú : 091 382 2088)
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Công Luyn 
Đ/c: Đường16/4, M.Hải, Tp.PR-TC,Ninh Thuận
ĐT: 02593.821.111
http://www.congluynhotel.com.vn  (Ô.Xuân-GĐ: 091 877 2239)
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Sunny & Spa

Đ/c: 63 Nguyễn Văn trỗi, P. Thanh Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 02593 68 68 68 - 02593 87 87 87.
Holine: Mr Vinh: 091 319 7897 
Wed: khachsansunny.com
Mail: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
www.facebook.com/Sunny Hotel
Nhà nghỉ  119 
Đ/c: 119 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3823244
 Con Gà Vàng Resort
 Đ/c: Yên Ninh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3874.899 - 3874.921
Fax: 3875499 (Ô. Nguyễn Minh Hoàng Anh – Giám đốc)
E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。; このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Website: congavangresort.com
Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết - PGĐ: 0963.196.238
Công ty CPDL Đồng Thuận (TTC Resort Premium)
Đ/c: Đường Yên Ninh, Tp.PR-TC,  Ninh Thuận
ĐT: 3874047; 3874223. Dũng Phòng Sale 0983 279 794
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Fax: 3874431 
Email:  このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
http://www.ninhthuan.ttchotels.com
DNTN Thương mại và Dịch vụ Việt Thắng (Khách sạn Việt Thắng) 
Đ/c: 430 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3822494; 3835899, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Phùng Hưng
Đ/c: 260-262 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 02593.830.830
(Bà Trâm: 0918.043404)
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Nam Dương 3
Đ/c: 432 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3920377
Khách sạn Phương Đông 
Đ/c: Lô 3/4, dãy N3, đường 16/4,Tp.PR-TC, Ninh Thuận
Tuấn - GĐ: 093 700 6769
Nhà Khách Tỉnh ủy
Đ/c: 01 Phạm Hồng Thái, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 
Khách sạn  Gia Vũ 1
Đ/c: (HĐ 2011) Dãy N1, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 6270333
Nhà nghỉ  FaRa 
Đ/c: 281 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3820641
Nhà nghỉ Quê Hương
Đ/c: 125 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3823254
Khách sạn Á Châu
 Đ/c: Lô 7 dãy N3 đường 16/4, p. Mỹ Hải Tp.PR-TC, Ninh Thuận
 ĐT: 3821796
Khách sạn Thiên Nga
Đ/c: Đường 16/4, Tp.PR_TC, Ninh Thuận
ĐT: 0933803; 01213445934
Nhà nghỉ  Ngọc Hoa
Đ/c: 52 Thống Nhất - Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3839942
Nhà nghỉ  Hoàng Linh  
Đ/c: 54 Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3921179
Nhà nghỉ  Thái Bảo 1 
Đ/c: Dãy N2, Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3827677, 0909355993, Nhi lễ tân: 0973.608.603, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Thủy Tiên
Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải
ĐT: 2227777; 0125793339 (Ô.Quân-GĐ: 2210602)
Nhà nghỉ Thái Bảo 2 
Đ/c: Dãy N2, đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3833131
Khách sạn Thiên Hồng 
 925 Nguyễn Văn Cừ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3839379
Khách sạn Gia Vũ 2
Đ/c: (HĐ 2011) KTM Thanh Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0909029178
Nhà nghỉ  Bảo Tín
Đ/c: (HĐ 2011)Lô 19, KTM Thanh Hà, P. Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3824666; 0919060818
Nhà nghỉ  Hoàng Hôn
Đ/c: (HĐ 2011) Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3827777
Khách sạn  Công Rô
Đ/c: (HĐ 2011) Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
Nhà nghỉ Ngọc Thủy
Đ/c: 51 Trần Phú, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3823823
Nhà nghỉ  Việt Phú
Đ/c: Lô 16, TTTM Thanh Hà, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3501605; 0933772535
Nhà Khách Thanh Niên 
Đ/c: KDC Mương Cát, Đài Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3831777; Giám đốc: Trần Thị Nguyệt Thu, 0986409090
Nhà nghỉ Bảo Châu 
Dãy N2, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3823456
Khách sạn Phú Quỳnh 
184 Ngô Gia Tự, P.Tấn Tài, Tp. PR-TC, Ninh Thuận, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
ĐT: 6267269, 0965158159 (Tú), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Nhà nghỉ Mai Kim 
Đ/c: Số 09 Nguyễn Đức Cảnh, p. Mỹ Hải Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0945188997; 3831789
Nhà nghỉ Mimôsa
Đ/c:  KDC Mương Cát, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0916677446; 01666677446
Nhà nghỉ  Hồng Xuân
Đ/c: Số 59 Đường Thống Nhất, p. Đài Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận.
ĐT: 
Khách sạn Xuân Quang 
Đ/c: 106 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC,  Ninh Thuận
ĐT: 02596.268.016, 0912944341
Nhà nghỉ Hưng Vương 
Đ/c:  113 đường 21/8, TP. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3824096
Nhà Nghỉ Xuân Hương 
KP4, P. Mỹ Hải, Tp.PR-TC, Minh Thuận
ĐT: 3920456, 01239097071
Khách sạn Địa Cầu Xanh
Đ/c: Lô 8 dãy N3, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT:  3838939; 0908000082, 3500775, 0937383565
Khách sạn Xuân Mai 
Đ/c: 37 đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3828737, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Châu Thành 
 Đ/c: Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
 ĐT: GĐ Chị Trúc - 0944.442.511
 Khách sạn Hồng Đức
Đ/c: Đường Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 02593. 891388 - 0919.697.049, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Lan Anh 
Yên Ninh, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 
ĐT: 02593.876.868, 0165.633.5775 (Cô Liêm)
Nhà Nghỉ Thái Phong (cùng chủ với Thái Bảo 1, 2)
Đ/c: căn 27, lô N2, Võ Giới Sơn, P. Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 3827677
Nhà  nghỉ Gia Hưng
Đ/c: Đường Võ Giới Sơn, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Đt: 02593 826298
Nhà nghỉ Quang Nga
Đ/c: Bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
0259 3862277
Khách sạn Kim Loan 
Đ/c: Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Khách sạn Phương Anh
Đ/c: Quốc lộ 1 A, Lê Duẩn, Phường Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận 
ĐT: 0912.165.727
Khách sạn Mimosa 2
Đ/c: Khu K1, Quãng trường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0916677446
Khách sạn Sơn Hương
Đ/c: 58/4, Trần Phú, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Đt: 02593 820.255
Ông Nguyễn Đình Sơn: 0918483047
Khách sạn Mai Nguyễn
Đường Lê Duẩn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Đt: 0982.839.862- Chị Hương
Khách sạn Mỹ Uyên
lô 138, Phạm Đình Hổ, Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Đt: 0966.324.543 (chị Hảo), 068 3628886
Khách sạn Sao Mai
12 Hà Huy Giáp, Phường Đài Sơn, Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
02592.221.111
Nhà nghỉ Nam Dương 1
04 Nguyễn Đức Cảnh, Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 02593.838.728, 0943.961106
Nhà nghỉ 777
KP4, Trần Kỷ, Mỹ Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Khách sạn mini Ánh Xuân
Đ/c: 246 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
02593 831351 (GĐ: Đoàn Thị Yến)
Khách sạn Hương Trầm 
Nguyễn Bĩnh Khiêm, KP4, P. Mỹ Bình, tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0259 3522066, 0908.091.272
Motel Phố Biển 
Đường 16/4, P. Mỹ Hải,  tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT:
Khạch sạn Xuân Mai 
37 đường 16/4, Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.828737, Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Phan Rang
Khu K1, đường Trần Nhân Tông, Tp RC-TC
Anh Thái 0903855438 - 0933220177; このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
02593.827266 - 0683827267
Khách sạn Đông Nam 
Lô H1-H2-H3 đường Võ Giới Sơn, phường Mỹ Bình, Tp.PR-TC
Ms Toán GĐ - 0918.007.967
E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。; このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Hoàng Dũng
Đt:  02593.834.258 Nguyễn Văn Tuân - Giám đốc
Cô Nhung 0919.173.759, Số 360 đường 16/4, Phường Mỹ Hải, TP. PR-TC
Khách sạn Giáng Hương
Khu K1, Trần Nhân Tông nối dài, TP-PR-TC, 02593.633.030, 0123.957.7702
Khách sạn Thành Lộc
290 Trường Chinh, ĐT: 0259.6253.399  - Chị Lộc 0966.242.329
Khách sạn Liên Hoa
Nguyễn Văn Cừ, khu phố 12, phường Văn Hải, ĐT: 02593.822.345
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Minh Ý
Khu K1,Phường Thanh Sơn, TP.PR-TC
ĐT: 02593.500.966 - 0932.037.709, Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Mimosa 5
18 Phan Bội Châu, khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP.PR-TC, GĐ: Ông Nguyễn Văn Thu 0916.677.446
Khách sạn 777
Đường Trần Kỷ, ĐT: 02593.890.577
Khách sạn Minh Quang
Đường 16/4,  phường Mỹ Hải, TP.PR-TC, ĐT: Anh Đông 02593..515.800
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Tân Hoàng Anh 86
Số 09 nguyễn Đức Cảnh, khu phố 4, phường Mỹ Hải
ĐT: 02593.831.789
Khách sạn Thanh Cao
Đường 16/4, đối diện Trường Cao Đẳng nghề
ĐT: 02593.522.422, Chú: 0913.646.091
Khách sạn An Khang
58 Nguyễn Thị Minh Khai, KP 3 phường Mỹ Bình, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận, ĐT: Nguyễn Văn Toàn - 0122.207.5875
Khách sạn Ngọc Sương
29 A Lương Ngọc Quyến, ĐT: Chị Hiền GĐ - 0941.690.567
Khách sạn Thu Thảo
25 A Lương Ngọc Quyến, ĐT A. Thương: 0962.071.212
Khách sạn Song Anh
Lô 229, Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Đt: 0259 6536666, 0909971887, 0901.287.939
Ninh Thuan Retreat (Cty CPĐT QLKS Đông Dương tại Ninh Thuận)
Khu phố 3, Đường Yên Ninh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận; Sương 0932.036.746,
Giám đốc điều hành Chị Trinh: 0933.933.269, My lễ tân 0259 6262 626
Thương- Trưởng phòng nhân sự - 0946.334.560: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Loan Hiển
Phạm Đình Hổ, KP6, P. Mỹ Bình, Tp. PRTC, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
ĐT: 02593.831.818. 3525949 (Chị Loan GĐ - 0973.306.641)
Khách sạn Nam Dương 2
Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận, Đt: 0912.232.292
Khách sạn LyLy
Nguyễn Chích, KP 5, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
ĐT: 0259 3821188, 0938170581
Nhà nghỉ An Khang
134/16/4 Nguyễn Thị Minh Khai, KP3, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, N. Thuận
ĐT: 0916407098 (Chủ: Nguyễn Thị Hà)
Nhà khách Vườn Lan
90A Hải Thượng Lãn Ông, p. Tấn Tài, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
02593 828386
Khách sạn  Nữ Hoàng
23 đường 16/4, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.836.835- 0913.118.713
Khách sạn Hacom Galaxy
Lô TM 13/39-40 đường D13 KĐT biển Bình Sơn-Ninh Chữ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại:Thảo lễ tân - 0259.629.8888, Hotline: 0933.429.899
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。, Phương kế toán: 0906.919.646
Khách sạn Xanh
188 Bà Huyện Thanh Quan, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 093 202 34 07, Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Ánh Đông
TM2 - Lô 3 Nguyễn Tri Phương, Mỹ Bình, TP.PR-TC
ĐT: 0259 3500 775 - Anh dũng Giám đốc 0919.383.565
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Nhật Minh
18 Huỳnh Tấn Phát, phường Đài Sơn
Anh Minh - Giám đốc: 0933.930.283
Nhà nghỉ Thảo Sơn
Số 08 đường 16/4, ĐT: 02593.833.131, 0971.732.177
Khách sạn Ngọc Sương
29 A Lương Ngọc Quyến, ĐT: Chị Hiền GĐ - 0941.690.567
Khách sạn Thu Thảo
25 A Lương Ngọc Quyến, ĐT A. Thương - 0962.071.212
Khách sạn Tâm An
Đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hải, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: Thoa GĐ - 0259.6271.271, 0987.815.678
E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Nhà nghỉ Hoàng Thông
Khu K1, phường Thanh Sơn, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593. 833.177, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Anh Khoa
19 Trần Quang Diệu, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.950.999
Nhàn lễ tân: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
 

KHU VỰC HUYỆN NINH HẢI

Khách sạn  Sài Gòn – Ninh Chữ 
Đ/c: Thị Trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải,  tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.876.000 - Fax: 3873023 http://www.saigonninhchuhotel.com.vn
Ô. Phan Thanh Cường – Tổng Giám Đốc:
Email: tuyen 0983.054.990
A. Đông: 0917.427.557; E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Ô. Ngọc – PGĐ : 0913.181485
Xuân Ngà P.Kế toán: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 - 0934.126.346
Khu Du lịch Thái Bình Dương
Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0293.874.824; 3875.007
Chị Trinh-GĐ: 0946009918 - Fax: 3875718
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。; web:thaibinhresort.com.vn
Khách sạn Tím Paradise (1 sao)
Đ/c: 58 Yên Ninh, K.Hải, N.Hải,Ninh Thuận
 ĐT: 3873096
http://www.timparadisevn.com
Email:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Công ty CP Toàn Cầu ICC (Khách sạn  Mai Ly)  
Đ/c: 05 Trần Anh Tông , Khánh Hải, Ninh Hải
ĐT: 02593.827.707, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 
 Aniise Villa Resort
Đ/c: Yên Ninh, K.Hải. N.Hải, Ninh Thuận
ĐT: 6251867; 6251868, nhà hàng: 626.7179, PKD 625.1868
Fax : (84-68) 6267164
A. Thụy – PGĐ: 0911.846.669
A. Nguyễn Minh – Giám đốc: 091 316 0783
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。; mail anh Thụy: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Website: www.aniisevillaresort.com
Khách sạn Thái Hòa 
Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0259.3873052
Nhà nghỉ Bình Minh
Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0259.3874226
Nhà nghỉ  Hòa Hiệp
Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0259.3873568
Nhà nghỉ  KaKa
Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0259.3873114
Nhà khách Hường
Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải,  Ninh Thuận
ĐT: 02593.873.299
Nhà khách  Yên Ninh (nhà khách Công an)
Đ/c: 74 Yên Ninh, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT:
Khách sạn  Ánh Dương - Cty TNHH Tâm Hoàng Sơn
Đ/c: 66 Yên Ninh, P.Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593. 890.009; Sơn - 0907.711.656
E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Hương Ngọc
Đ/c: Quốc lộ 1A, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 02593.771.771, Email: 
Khách sạn  Hương biển
Đ/c: 24 An Dương Vương Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải , Ninh Thuận
ĐT: 0259.3873.044
Nhà Nghỉ Thanh Thanh
Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải,  Ninh Thuận
ĐT: 02593..874.994
Nhà Nghỉ Yến Nhi 
Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải , Ninh Thuận
ĐT: 0259 3876 343 - 0919.649.613, Email: 
Khu du lịch Amanoi - Cty CP Quản lý Nam Núi Chúa
Đ/c: Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 02593.770.777, Chị Hải P.Nhân sự: 0912.199.717, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khu nghĩ dưỡng Vĩnh Hy - Công ty TNHH Phát Hoàng Long
Đ/c: Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: Anh Vũ GĐ - 0982.777.377
E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Nhà nghỉ Thịnh Thiên
Đ/c: Thôn Vinh, Xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 3870060, 0128.470.6207
Nhà nghỉ Vĩnh Hy
Thôn Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận.
Anh Hồng: 0948.746.710
Nhà nghỉ Hải Hạnh
84 An Dương Vương, Khánh Hiệp, K. Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 683879234
Nhà nghỉ Diệu Hiền
Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải , Ninh Thuận
Khách sạn Seaside 
Đt:  0974.747.575 Ông Phạm Ngọc Hiếu - Giám đốc, 0259 6519 999, web: seasidehotelvn.com, Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
11 An Dương Vương, Khu phố Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Nhà nghỉ Minh Đức
24A An Dương Vương,, khu phố Ninh Chữ 2
ĐT: 02593.875.477 - 0977.371.737
Khách sạn Ninh Chữ
KP Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.878.879, A. Truyền Qlý: 0949.757.132
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。, web: ninhchuhotel.com  
Khách sạn Hồng Anh
130A Nguyễn Thị Minh Khai, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: Lễ Tân Thoa 0259.6502468 (Thoa 0974.073.442)
Anh Khoa GĐ 0933.195.468, Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Ninh Chữ 2
Hẻm 270 Yên Ninh, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593.874.789
Khách sạn Đức Chính
354/5 Trường Chinh, Ninh Chữ, huyện Ninh Hải
ĐT: 02593. 874.007 - 0912 70 74 70
Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
 

KHU VỰC HUYỆN NINH SƠN

Nhà nghỉ Châu Gia
Đ/c: 514 Lê Duẫn, Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Đt: 02593.654.326 - 0122.569.0019
Nhà nghỉ Quảng Phát
Đ/c: Xã Quãng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 01676900063
Nhà nghỉ Bảo Vân
Đ/c: 222 Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 0293.854.497; Di động: 0913.954.32 - 0168.721.2170
Nhà nghỉ Phú Quỳnh 2
Đ/c: Khu phố 6, TT Tân Sơn Ninh Sơn, Ninh Thuận
Nhà nghỉ Thanh Mai
Đ/c: Hòa Sơn, Ninh Sơn
Nhà nghỉ 666
Đ/c: 222 Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Nhà nghỉ Thúy Ngân
Đ/c: 222 Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
 

KHU VỰC HUYỆN THUẬN NAM

Khách sạn Sài Gòn-Cà Ná (Sơn Biển cũ)
Đ/c: QL1, xã Cà Ná, H.Thuận Nam, Ninh Thuận
ĐT: 02593.760.666
Khách sạn  Cà Ná (1sao)
Đ/c: Quốc Lộ 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận
ĐT: 02593.761616 - 3761.321
Fax: 3761320
(Ông Trần Trung Trị: 0983.128.758), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khu Du lịch Hòn Cò 
Đ/c: Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận
ĐT: 0917.989.155 (C. Mỹ); Tiên lễ tân 0259 3760 999
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。; このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。; このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Paradan
Đ/c: Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận
Đt: 3761955, Anh Ngọc 0984.437.432
E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Khách sạn Quê Hương 
Đ/c: Quốc Lộ 1A, Cà Ná, Lạc Sơn, Thuận Nam, Ninh Thuận
ĐT: 0905.375.385 - 02593.865.599, E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Nhà nghỉ Thủy Tiên
Đc: Xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận
Đt: 3760018
Khách sạn Sao Mai -Cà Ná
QL 1A, Lạc Sơn, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận
ĐT: 0259 3761888, 3778778, 0914.802.212
 

KHU VỰC HUYỆN THUẬN BẮC

Khách sạn Ngân Vĩnh Thu
Đc: Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
Khách sạn Aloha (Bình Tiên)
ĐC: Thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 02593. 881.999 - 0901.251.268 (Lễ tân Loan)
E: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отель - Курорт

Телефонный код провинции Нинь Тхуан: 0259

 

ВгородеФан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

 

Курорт Отель Лонг Тхуан (Long  Thuan resort) (3 звезды)

Адрес: на конце улицы 16/4 Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 2220200; 2211254; 3890567

Факс: 3920207

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

сайт:http://www.longthuanresort.com.vn

 

Отель Тхонг Нят (Thong Nhаt Hotel) (2 звезды)

Адрес: 343 улица Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 825406; 3827201

(г-н Зыонг Динь Тан – директор 091 379 8841 – 3821622)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

сайт:http://www.thongnhathotel.com.vn

ОтельНинь Тхуан (Ninh Thuan Hotel) (2 звезды)

Адрес: на улице 21/8, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3824273; 3824282. Факс 3822142

(г-н Хунг 0903640400)

сайт:http://www.ninhthuanhotel-ntc.com.vn

 

ОтельФонг Лан (PhongLanHotel) (2 звезды)

Адрес: 74 улица Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3890168; 3890160-Факс: 3890216

(Г-н Зыонг Ван Бым - Директор: 091 388 2091)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Курорт Хоан Кау (HoanCauResort) (2 звезды)

Адрес: улица Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3890077; 3890370

Г-н Ле Ван Хуй: 091 388 2100; Г-н. Лыонг – Зам.Директор: 091 821 6268

Факс: 3890252 - Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.hoancautourist.com.vn

ОтельХыу Нги (HuuNghiHotel) (2 звезды)

Адрес: 398 улица Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3920435

Директор: Динь Ан, мобильный: 0913882092

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельХо Фонг (Ho Phong Hotel) (1 звезда)

Адрес: 363 улица Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3920333

Факс: 3837717 (г-н Фу: 091 382 2088)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельКонг Луин (Cong Luyn Hotel) (1 звезда)

Адрес: улица 16/4, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3821111

http://www.congluynhotel.com.vn (Mr.Xuan-Director: 091 877 2239)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельСуни и Спа (Sunny Hotel & Spa)

Адрес: 63 Нгуен Ван Трой, Тхань Сон Уорд, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 2241815, 0914802212

Хостел 119 (соответствие туризму)

Адрес: улица Нго Дя Ты, 119, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3823244

Курорт Золотой петух (Con Ga Vang Resort)

 Адрес: Йен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3874899

Факс: 3875499 (г-н Нгуен Минь Хоанг Ань - Директор)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Веб-сайт: congavangresort.com

Г-н. Минь зам.директор: 0915959981

Названиекурорта: TTC Resort Premium Ninh Thuan

Адрес: Пляж Нинь Тьы, улица Йен Нинь, Ван Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Телефон: 3874 047 Факс: 3874 431

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Веб-сайт: www.ninhthuan.ttchotels.com

ОтельВьет Тханг (VietThangHotel) (Стандартный)

Адрес: 430 Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3822494; 3835899

ОтельФунг Хынг ( PhungHungHotel) (1 звезда)

Адрес: 260-262 Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3830830

(Г-жа Чам: 0918.043404)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельВанМи(Van My Hotel)

Адрес: Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3921611

ОтельТинь Нгует (TinhNguyetHotel)

Адрес: 432 Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3920377

ОтельФыонг Донг (Phương ĐôngHotel)

Адрес: дом 3/4, N3, улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Г-н Туан - директор: 093 700 6769

Гостевой дом T68

Адрес: Дорога 21/8, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел .: 069748128; 36252540

Гостевой дом провинциального парткома

Адрес: 01 улица Фам Хонг Тхай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Отель Дя Ву 1 (GiaVuHotel1)

Адрес: (НД 2011) N1, улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 6270333

Отель Хоа Лак (Hoà LạcHotel)

Адрес: рядом остановки Куок Чунг, улица Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3922557

Хостел ФаРа (FaRaHotel) (стандартный)

Адрес: 281 Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Телефон: 3820641

Хостел Куэ Хыонг (QueHuongHostel)

Адрес: 125 улица Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3823254

Отель Азия (AsiaHotel)

 Адрес: улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

 Тел: 3821796

Отель лебедь (ThienNgaHotel)

Адрес: улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 0933803; 01213445934

Хостел Нгок Хоа (Ngoc Hoa Hostel)

Адрес: 52 улица Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3839942

Хостел Хоанг Лин (Hoàng Linh Hostel)

Адрес: 54 улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3921179

Хостел Тхай Бао 1 ( Thái Bảo 1 Hostel)

Адрес: N2, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3827677, 0909355993

Отель У2 (U2 HOTEL)

Адрес: (HĐ 2012) 01-03, улица Нгуен Биеу, Mи Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 2227777; 0125793339 (г-н Куан - директор: 2210602)

Хостел Тхай Бао 1 (Thái Bảo 1 Hostel)

Адрес: N2, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3833131

Отель Тхиен Хонг (ThienHongHotel)

 Адрес: 925 улица Нгуен Ван Кы, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3839379

Отель Дя Ву 2 (GiaVuHotel2)

Адрес: (c2011) супермаркет Тхань Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 0909029178

Хостел Бао Тин (BảoTínHostel)

Адрес: (c2011) дом 19, супермаркет Тхань Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3824666; 0919060818

Хостел Хоанг Хон (Hoàng HônHostel)

Адрес: (c2011) улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3827777

Отель Хонг Дык (HongDucHotel)

Адрес: (HD2011) улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3891388

Хостел Нгок Тхуй (NgocThuyHostel)

Адрес: 51 улица Чан Фу, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3823823

Хостел Вьет Фу (Việt PhúHostel)

Адрес: дом 1, супермаркет Тхань Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3501605; 0933772535

Гостевой дом Молодежь (Thanh NiênHouse)

Адрес: KDCМыонг Кат, Дай Сон, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3831777; директор Чан Тхи Нгует Тху, 0986409090

Хостел Бао Чау (Bảo ChâuHostel)

дом N2, улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3823456

Отель Фу Куин (Phu Quynh Hotel - 1 звезда)

184 ул.Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 6267269, 0965158159 (Ту), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Хостел Май Ким (MaiKimHostel)

Адрес: 09 улица Нгуен Дык Кань, Ми Хай , города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0945188997; 3831789

Хостел Мимоса (MimоsaHostel)

Адрес: KDCМыонг Кат, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0916677446; 01666677446

Хостел Хонг Суан (Hong Xuan Hostel)

Адрес: 59 ул. Тхонг Нят, Дай Сон, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Отель Суан Куанг (XuanQuangHotel- 1 звезда)

Адрес: (С 2012 года) 106 ул.Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0912944341

Хостел Хынг Выонг (HungVuongHostel)

Адрес: 113 ул. 21/8, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3824096

Гостевой дом Суан Хыонг (XuanHuongHostel)

Адрес: Село 4, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3920456, 01239097071

ОтельДиаКауСань(Green Planet Hotel)

Адрес: Блок 8, N3, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3838939; 0908000082, 3500775, 0937383565

Отель Суан Май (Xuân Mai Hotel– 1 звезда)

Адрес: ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3828737, электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Тяу Тхань (Chau Thanh Hotel - 2 звезды)

 Адрес: ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3891555, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Хонг Дык (Hong Duc Hotel-NT (2 звезды)

Адрес: ул. Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3891388; 0919697049, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельЛанАнь(Lan Anh Hotel)

Адрес: ул. Иен Нинь, Ми Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 876868, 01656335775 (г-на Лием)

Хостел Тхай Фонг (Thái PhongHostel)

Адрес: дом 27, блок N2, ул. Во Зой Сон, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3827677

ХостелЗаХынг(Gia Hung Hostel)

Адрес: ул. Во Зой Сон, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 826298

Хостел Куанг Нга (QuangNgaHostel)

Адрес: пляж Бинь Сон - Нинь Тьы, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3862277

Отель Фыонг Ань (PhuongAnhHotel)

Адрес: Шоссе 1А, Ле Зуань, Фу Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0912165727

Отель Мимоса 2 (Mimosa2 Hotel)

Адрес: около площади 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0916677446

Отель Сон Хуонг (SonHuongHotel)

Адрес: 58/4 ул. Чан Фу, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 820255

Г-н Нгуен Динь Сон: 0918483047

Отель Май Нгуен (MaiNguyenHotel)

ул. Ле Зуан, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0982839862 - Г-жа Хуонг

Отель Ми Уиен (Mỹ UyênHotel)

блок 138, ул. Фам Динь Хо, Ми Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0966324543 (г-жа Хао), 3628886

Отель Сао Май (Sao MaiHotel)

12 ул. Ха Хуй Диап, Дай Сон, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3 2221111

Мотель Нам Зыонг 1 (NamDuong1 Hostel)

04 ул. Нгуен Дык Кань, Mи Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Мотель 777 (777 Hostel)

Село 4, Чан Ки ул., Mи Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Отель Сонг Ань (Song AnhHotel)

Адрес: блок 229, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел .: 6536666, 0909971887, 0901287939

Мотель Ань Суан (Аnh Xuan Мotel)

Адрес: 246 ул.Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3 831351 (Режиссер: Доан Тхи Йен)

Отель Валерия (ValeriaHotel)

Адрес: ул. Иен Нинь, Бинь Сон, село 3, Mи Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0913882368

Mотель Хуонг Чам (HuongTramMotel)

Ул. Нгуен Бинь Хием, село 4, Ми Бинь , города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел .: 3522066, 0908091272

Мотель Фо Биен (Pho Bien Motel)

Ул. 16/4, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Отель Суан Май (XuanMai Hotel)

Ул. Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

КурортАгрибанка(Agribank Resort Ninh Thuan)

Ул. Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0974747575 (г-н Хиеу), 0901235189 (г-н Туан)

ОтельЛоанХиен(Loan Hien Hotel)

Ул. Фам Динь Хо, село 6, Mи Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3831818. 3525949 (г-н Куй: 0938442320)

Отель Нам Зыонг 2 (Nam Dương 2Hotel2)

Улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0912232292

Отель Лина (LyNaHotel)

Ул. Нгуен Тить, село 5, Mи  Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3821188, 0938170581

ХостелАнХанг(An Khang Hotel)

134/16/4 ул. Нгуен Тхи Минь Хай, село 3, Ми Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0916407098 (Владелец: Нгуен Тхи Ха)

 

РАЙОН НИНЬ ХАЙ

Отель Сай Гон – Нинь Тьы (SaiGon- NinhChuHotel- 4 звезды)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3876000-факс: 3873023 http://www.saigonninhchuhotel.com.vn

(Г-н Нгок - заместитель директора: 0913.181485, 3873900)

Курорт Тхай Бинь Зыонг (PacificResort- 2 звезды)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3874824; 3875007

Г-жа Trinh-GĐ: 0946009918

Факс: 3875718

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thaibinhresort.com.vn

ОтельТимПарадис(Purple Paradise Hotel - 1 звезда)

Адрес: 58 Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

 Тел: 3873096

http://www.timparadisevn.com

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Май Ли (Mai Ly Hotel - 1 звезда)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873204

Курорт Аниис Вилла (Aniise Villa Resort)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 6251867; 6251868

Факс: 6267164

Г-н Куок Тхуй – зам. Директор: 091 744 316 - 090 430 8436

Г-н Нгуен Минь - Директор: 091 316 0783

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Веб-сайт: www.aniisevillaresort.com

Отель Тхай Хоа (Thái HòaHotel)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Телефон: 3873052

Хостел Бинь Минь (Binh Minh Hostel)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3874226

Хостел Хоа Хиеп (Hoa Hiep Hostel)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Телефон: 3873568

Хостел Ты Хиен (Tu Hien Hostel)

Адрес: 44 Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873114

Хостел KaKa (KaKa Hostel)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873114

Хостел Хуонг (Huong Hostel)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873299

Хостел Иен Нинь (гостевой дом полиции)

Адрес: 74 Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Отель Ань Зыонг (AnhDuongHotel)

Адрес: Иен Нинь, Хань Хиеп, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3890009; 0948181209

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Хуонг Нгок (Huong Ngoc Hotel)

Адрес: шоссе 1А, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3771771

Хостел Хуонг Биен (Hương biểnHostel)

Адрес: Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873044

Хостел Тхань Тхань (Thanh Thanh Hostel)

Адрес: Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3874994

Хостел Иен Ни (Yến NhiHostel)

Адрес: Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 0919649613

Курорт Аманой (AMANƠI Resort)

Адрес: Винь Хи, Нинь Хай, Нинь Тхуан

(Менеджер: г-жа Сюсан Нунан, помощник г-на Куй)

Тел: 3770777

Курорт Винь Хи - Фат Хоанг Лонг (Vinh Hy- Phat Hoang Long Resort)

Адрес: Винь Хи, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 382 3057

ХостелТхинь Тхиен (Thinh Thien Hostel)

Адрес: Деревня Винь Хи, Коммуна Винь Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел .: 3870060, 01284706207

Хостел Винь Хи (Vinh Hy Hostel)

Адрес: Деревня Винь Хи, Нинь Хай, Нинь Тхуан.

Хостел Фыонг Хиеу (Phuong Hieu Hostel)

Адрес: 12 Ан Зыонг Выонг ул., туристическая зона Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан.

Тел: 3 840840 (дежурный) или 0919687456 (г-жа Ван)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 

В РАЙОНЕ НИНЬ СОН

ХостелТяуДя(Chau Gia Hostel)

Адрес: село 7, городок Тан Сон, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Тел: 3854326, 01225690019

Хостел Куан Фат (QuangPhatHostel)

Адрес: Коммуна Куанг Сона, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Тел: 01676900063

Хостел Бао Ван (Bảo VânHostel)

Адрес: 222 Ле Зуан, городка Тан Сон, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Тел .: 0913954325, 01687212170, 3854497

Хостел Фу Куинь 2 (PhúQuỳnh2 Hostel)

село 6, городка Тан Сон, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Хостел Тхан Май (Thanh Mai Hostel)

Адрес: Хоа Сон, Нинь Сон, Нинь Тхуан_

 

В РАЙОНЕ ТХУАН НАМЕ

Отель Сай Гон - Ка На (Sài Gòn-Cà NáHotel)

Адрес: шоссе 1, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3760666

Отель Ка На (CaNaHotel  - 1 звезда)

Адрес: шоссе 1, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3761616

Факс: 3761320

(Г-н Чан Чунг Чи: 0983128758), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。.

КурортХонКо (Hon Co Resort)

Адрес: шоссе 1A, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 0917989155 (г-на Ми)

Отель Парадан (Paradan Hotel)

Адрес: шоссе 1A, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3761955

Отель Куе Хуонг (QueHuongHotel)

Адрес: шоссе 1A, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 0905375385

Хостел Тхуй Тиен (ThuyTienHostel)

Адрес: коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3760018

Отель Сао Май Ка На (SaoMaiCaNaHotel)

Адрес: шоссе 1A, Лак Сон, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3761888, 3778778, 0914802212

 

 В РАЙОНЕ ТХУАН БАКЕ

Отель Нган Винь Тху (NganVinhThuHotel)

Адрес: коммуна Лой Хай, Тхуан Бак, Нинь Тхуан

Тел: 0903617309

-------------------------------------------------------------------------------

Hotel - Resort

PHONE CODE OF NINH THUAN PROVINCE: 0259

PHAN RANG - THAP CHAM CITY AREA

Long Thuan Resort (3 stars)

Address: End of 16/4 Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 2220200; 2211254; 3890567

Fax: 3920207

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.longthuanresort.com.vn

Thong Nhat Hotel (2 star)

 Address: 343 Thong Nhat, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3 825406; 3827201

(Mr. Duong Dinh Tan - Director: 091 379 8841 - 3821622)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thongnhathotel.com.vn

Ninh Thuan Hotel (2 star)

Address: 01 21/8 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3824273; 3824282- Fax: 3822142

Mr. Hung: 0903640400

http://www.ninhthuanhotel-ntc.com.vn

Phong Lan Hotel (2 star)

Address: 74 Yen Ninh, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3890168; 3890160-Fax: 3890216

(Mr. Duong Van Buom - Director: 091 388 2091)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Hoan Cau Resort (2 stars)

Address: Yen Ninh Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3890077; 3890370

Mr. Le Van Huy: 091 388 2100; Mr. Luong – Vice Director: 091 821 6268

Fax: 3890252 - Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.hoancautourist.com.vn

Huu Nghi Hotel (2 star)

Address: 398 Thong Nhat, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920435

Director: Dinh An, mobile: 0913882092

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Ho Phong Hotel (1 star)

Address: 363 Ngo Gia Tu Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920333

Fax: 3837717 (Mr. Phu: 091 382 2088)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Cong Luyn Hotel (1 star)

Address: Road 16/4, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3821111

http://www.congluynhotel.com.vn (Mr. Xuan - Director: 091 877 2239)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Sunny Hotel & Spa

Address: 63 Nguyen Van Troi, Thanh Son Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 2241815, 0914802212

Guest House 119 (Tourism standard)

Address: 119 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823244

Con Ga Vang Resort

Address: Yen Ninh, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3874899

Fax: 3875499 (Mr. Nguyen Minh Hoang Anh - Director)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: congavangresort.com

Mr. Minh – Vice Director: 0915959981

TTC Resort Premium Ninh Thuan

Address: Ninh Chu Beach, Yen Ninh Street, Van Hai Ward, PR – TC City, Ninh Thuan

Tel: 3874 047 Fax: 3874 431

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: www.ninhthuan.ttchotels.com

Viet Thang Hotel (Standard)

Address: 430 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3822494; 3835899

Phung Hung Hotel (1 star)

Address: 260-262 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3830830

(Ms. Tram: 0918.043404)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Van My Hotel

Address: Ngo Gia Tu, Tan Tai, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3921611

Tinh Nguyet Hotel

Address: 432 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920377

Phuong Dong Hotel

Address: Lot 3/4, Row N3, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Mr. Tuan - Director: 093 700 6769

T68 Guest House

Address: 21/8 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 069748128; 36252540

Guest House of the Provincial Party Committee

Address: 01 Pham Hong Thai, PR-TC City, Ninh Thuan

Gia Vu 1 Hotel

Address: (HD 2011) Block N1, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 6270333

Hoa Lac Hotel

Address: Near Quoc Trung Bus Station, Ngo Gia Tu Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3922557

FaRa Guest House (Standard)

Address: 281 Thong Nhat, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3820641

Que Huong Guest House

Address: 125 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823254

A Chau Hotel

Address: 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3821796

Thien Nga Hotel

Address: 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0933803; 01213445934

Ngoc Hoa Guest House

Address: 52 Thong Nhat - PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3839942

Hoang Linh Guest House

Address: 54 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3921179

Thai Bao 1 Guest House

Address: Block N2, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3827677, 0909355993

Thai Bao 2 Guest House

Address: Block N2, 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3833131

U2 HOTEL

Address: (HD 2012) 01-03 Nguyen Bieu Street, My Hai Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 2227777; 0125793339 (Mr. Quan - Director: 2210602)

Thien Hong Hotel

Address: 925 Nguyen Van Cu Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3839379

Gia Vu Hotel 2

Address: (HD 2011) Thanh Ha Commercial Center, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0909029178

Bao Tin Guest House

Address: (HD 2011) Block 19, Thanh Ha Commercial Center, Phu Ha Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3824666; 0919060818

Hoang Hon Guest House

Address: (HD 2011) 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3827777

Hong Duc Hotel

Address: (HD 2011) 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3891388

Ngoc Thuy Guest House

Address: 51 Tran Phu Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823823

Viet Phu Guest House

Address: Lot 16, Thanh Ha Trade Center, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3501605; 0933772535

Thanh Nien Guest House

Address: Muong Cat Commercial Area, Dai Son Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3831777; Director: Ms. Tran Thi Nguyet Thu, 0986409090

Bao Chau Guest House

Address: N2 Block, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823456

Phu Quynh Hotel (1 star)

Address: 184 Ngo Gia Tu Street, Tan Tai Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 6267269, 0965158159

(Mr. Tu), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Mai Kim Hostel

Address: 09 Nguyen Duc Canh Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0945188997; 3831789

Mimosa Hostel

Address: Muong Cat Commercial Area, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0916677446; 01666677446

Hong Xuan Guest House

Address: 59 Thong Nhat Street, Dai Son Ward, PR-TC City, Ninh Thuan.

Xuan Quang Hotel (1 star)

Address: (HD 2012) 106 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0912944341

Hung Vuong Guest House

Address: 113 21/8 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3824096

Xuan Huong Guest House

Address: Quarter 4, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920456, 01239097071

Dia Cau Xanh Hotel

Address: Block 8 – Row N3, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3838939; 0908000082, 3500775, 0937383565

Xuan Mai Hotel (1 star)

Address: 37 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3828737, email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Chau Thanh Hotel (2 star)

Address: 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3891555, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Hong Duc – NT Hotel (2 star)

Address: Yen Ninh Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3891388; 0919697049, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Lan Anh Hotel

Yen Ninh Ward, My Binh Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3 876868, 01656335775 (Ms. Liem)

Thai Phong Guest House

Address: No. 27, N2 Block, Vo Gioi Son Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3827677

Gia Hung Guest House

Address: Vo Gioi Son Street, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3 826298

Quang Nga Guest House

Address: Binh Son Beach - Ninh Chu Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3862277

Phuong Anh Hotel

Address: Highway 1A, Le Duan Street, Phu Ha Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0912165727

Mimosa 2 Hotel

Address: 16/4 Square, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0916677446

Son Huong Hotel

Address: 58/4 Tran Phu Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3 820255

Mr. Nguyen Dinh Son: 0918483047

Mai Nguyen Hotel

Address: Le Duan Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0982839862 - Ms Huong

My Uyen Hotel

Address: Lot No. 138, Pham Dinh Ho Street, My Binh, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 0966324543 (Ms. Hao), 3628886

Sao Mai Hotel

Address: 12 Ha Huy Giap Street, Dai Son Ward. PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3 2221111

Nam Duong 1 Guest House

Address: 04 Nguyen Duc Canh Street, My Hai Ward, PR-TC, Ninh Thuan

 

Guest House 777

Address: Tran Ky Street, Quarter 4, My Hai, TP. PR-TC, Ninh Thuan

Song Anh Hotel

Address: Lot 229, 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 6536666, 0909971887, 0901287939

Minh Xuan Mini Hotel

Address: 246 Ngo Gia Tu Street, Thanh Son Ward, PR-TC, Ninh Thuan

3 831351 (Director: Doan Thi Yen)

Valeria Hotel

Address: Yen Ninh Street, Binh Son Urban Area, District 3, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0913882368

Huong Tram Motel

Address: Nguyen Binh Khiem Street, Ward 4, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3522066, 0908091272

Pho Bien Motel

Address: 16/4 Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Xuan Mai Hotel

Address: Thong Nhat Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Agribank Resort Ninh Thuan

Address: Yen Ninh Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0974747575 (Mr. Hieu), 0901235189 (Mr. Tuan)

Loan Hien Hotel

Address: Pham Dinh Ho Street, Quarter 6, My Binh Ward, PR-TC City

3831818. 3525949 (Mr. Quy: 0938442320)

Nam Duong 2 Hotel

Address: 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan.

Tel: 0912232292

LyNa Hotel

Address: Nguyen Chich Street, Quarter 5, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3821188, 0938170581

An Khang Guest House

Address: 134/16/4 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 3, My Binh Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 0916407098 (Ms. Nguyen Thi Ha)

NINH HAI DISTRICT AREA

Sai Gon - Ninh Chu Hotel (4 star)

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3876000-Fax: 3873023

http://www.saigonninhchuhotel.com.vn

(Mr. Ngoc - Deputy Director: 0913.181485; 3873900)

Thai Binh Duong Resort (2 stars)

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3874824; 3875007

Ms. Trinh - Director: 0946009918

Fax: 3875718

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thaibinhresort.com.vn

Tim Paradise Hotel (1 star)

Address: 58 Yen Ninh, Hai Ninh, Ninh Thuan

Tel: 3873096

http://www.timparadisevn.com

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Mai Ly Hotel (1 star)

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873204

Aniise Villa Resort

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 6251867; 6251868

Fax: 6267164

Mr. Quoc Thuy - Deputy Business Director: 091 744 316 - 090 430 8436

Mr. Nguyen Minh - Director: 091 316 0783

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: www.aniisevillaresort.com

Thai Hoa Hotel

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873052

Binh Minh Hostel

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3874226

Hoa Hiep Guest House

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873568

Tu Hien Guest House

Address: 44 Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873114

KaKa Guest House

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873114

Huong Guest House

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873299

Yen Ninh Guest House (Police Guest House)

Address: 74 Yen Ninh, Khanh Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan

Anh Duong Hotel

Address: Yen Ninh, Khanh Hiep, Khanh Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3890009; 0948181209

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Huong Ngoc Hotel

Address: National Highway 1A, Ho Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3771771

Huong Bien Guest House

Address: Ninh Chu - Khanh Hai – Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873044

Thanh Thanh Guest House

Address: Ninh Chu - Khanh Hai – Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3874994

Yen Nhi Guest House

Address: Ninh Chu - Khanh Hai – Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 0919649613

AMANOI Resort

Address: Vinh Hy, Ninh Hai, Ninh Thuan

(Manager: Ms. Susan Noonan, Assistant: Ms. Quy)

Tel: 3770777

Vinh Hy Resort - Phat Hoang Long Company

Address: Vinh Hy, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 382 3057

Thinh Thien Guest House

Address: Vinh Village, Vinh Hai Commune, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province

Tel: 3870060, 01284706207

Vinh Hy Guest House

Address: Vinh Hy Village, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province.

Phuong Hieu Guest House

Address: 12 An Duong Vuong, Ninh Chu Tourist Area, Khanh Hai Town, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province.

Tel: 3 840840 (Reception) or 0919687456 (Ms. Van)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 

NINH SON DISTRICT AREA

Chau Gia Guest House

Address: Quarter 7, Tan Son Town, Ninh Son District, Ninh Thuan

Tel: 3854326, 01225690019

Quang Phat Guest House

Address: Quang Son Commune, Ninh Son District, Ninh Thuan

Tel: 01676900063

Bao Van Hostel

Address: 222 Le Duan, Tan Son Town, Ninh Son, Ninh Thuan

Tel: 0913954325, 01687212170, 3854497

Phu Quynh 2 Guest House

Address: Quarter 6, Tan Son Town, Ninh Son, Ninh Thuan

Thanh Mai Hostel

Address: Hoa Son Village, Ninh Son, Ninh Thuan

 

THUAN NAM DISTRICT AREA

Sai Gon - Ca Na Hotel

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3760666

Ca Na Hotel (1 star)

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3761616

Fax: 3761320

(Mr. Tran Trung Tri: 0983128758)

このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Hon Co Resort

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 0917989155 (Ms. My)

Paradan Hotel

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3761955

Que Huong Hotel

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 0905375385

Thuy Tien Guest House

Address: Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3760018

Sao Mai Ca Na Hotel

Address: National Highway 1, Lac Son Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3761888, 3778778, 0914802212

 

THUAN BAC DISTRICT AREA

Ngan Vinh Thu Hotel

Address: Loi Hai Commune, Thuan Bac, Ninh Thuan

Tel: 0903617309