MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỦA TỈNH NINH THUẬN: 0259

KHU VỰC THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

Long  Thuận Resort (3 sao)

Đ/c: Cuối đường 16/4  M.Hải, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 2220200; 2211254; 3890567

Fax: 3920207

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.longthuanresort.com.vn

Khách sạn  Thống Nhất (2 sao)

 Đ/c:343 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3 825406; 3827201

(Ô. Dương Đình Tân - GĐ: 091 379 8841 - 3821622)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thongnhathotel.com.vn

Khách sạn  Ninh Thuận (2 sao)

Đ/c: 01 đường 21/8, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3824273; 3824282- Fax: 3822142

Ông Hùng: 0903640400

http://www.ninhthuanhotel-ntc.com.vn

Khách sạn Phong Lan (2 sao)

Đ/c: 74 Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3890168; 3890160-Fax: 3890216

(Ô. Dương Văn Bướm - GĐ: 091 388 2091) 

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 Hoàn Cầu Resort (2 sao)

 Đ/c: Đường Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3890077; 3890370

Ô. Lê Văn Huy: 091 388 2100; Ô. Lượng - P.GĐ: 091 821 6268

Fax: 3890252 - Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.hoancautourist.com.vn

Khách sạn  Hữu Nghị (2 sao)

 Đ/c: 398 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3920435

Giám đốc: Đinh Ẩn, di động: 0913882092

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn Hồ Phong (1 sao)

Đ/c: 363 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3920333

 Fax: 3837717 (Ô. Phú : 091 382 2088)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn Công Luyn (1 sao)

Đ/c: Đường16/4, M.Hải, Tp.PR-TC,Ninh Thuận

ĐT: 3821111

http://www.congluynhotel.com.vn  (Ô.Xuân-GĐ: 091 877 2239)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn Sunny Hotel & Spa

Đ/c: 63 Nguyễn Văn trỗi, P. Thanh Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 2241815, 0914802212

Nhà nghỉ  119 (Đạt chuẩn du lịch)

Đ/c: 119 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3823244

 Con Gà Vàng Resort

 Đ/c: Yên Ninh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3874899

Fax: 3875499 (Ô. Nguyễn Minh Hoàng Anh – Giám đốc)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: congavangresort.com

A. Minh-PGĐ: 0915959981

Tên Resort: TTC Resort Premium Ninh Thuận

Địa chỉ: Bãi biển Ninh Chữ, đường Yên Ninh, P.Văn Hải, Tp.PR – TC, Ninh Thuận

ĐT: 3874 047             Fax: 3874 431

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: www.ninhthuan.ttchotels.com

Khách sạn Việt Thắng (Đạt chuẩn)

Đ/c: 430 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3822494; 3835899

Khách sạn Phùng Hưng (1 sao)

Đ/c: 260-262 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3830830

(Bà Trâm: 0918.043404)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn Vạn Mỹ

Đ/c: Ngô Gia Tự, P.Tấn Tài, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3921611

Khách sạn  Tịnh Nguyệt

Đ/c: 432 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3920377

Khách sạn Phương Đông

Đ/c: Lô 3/4, dãy N3, đường 16/4,Tp.PR-TC, Ninh Thuận

Tuấn-GĐ: 093 700 6769

Nhà Khách T68

Đ/c: Đường 21/8, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 069748128; 36252540

Nhà Khách  Tỉnh ủy

Đ/c:01 Phạm Hồng Thái, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

Khách sạn  Gia Vũ 1

Đ/c: (HĐ 2011) Dãy N1, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 6270333

Khách sạn  Hoà Lạc

Đ/c: gần BX Quốc Trung, Ngô Gia Tự, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3922557

Nhà nghỉ  FaRa (đạt chuẩn)

Đ/c: 281 Thống Nhất, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3820641

Nhà nghỉ  Quê Hương

Đ/c: 125 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3823254

Khách sạn Á Châu

 Đ/c: Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

 ĐT: 3821796

Khách sạn  Thiên Nga

Đ/c: Đường 16/4, Tp.PR_TC, Ninh Thuận

ĐT: 0933803; 01213445934

Nhà nghỉ  Ngọc Hoa

Đ/c: 52 Thống Nhất - Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3839942

Nhà nghỉ  Hoàng Linh 

Đ/c: 54 Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3921179

Nhà nghỉ  Thái Bảo 1

Đ/c: Dãy N2, Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3827677, 0909355993

U2 HOTEL

Đ/c: (HĐ 2012) 01-03, Nguyễn Biểu, P. Mỹ Hải,  tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 2227777; 0125793339 (Ô.Quân-GĐ: 2210602)

Nhà nghỉ  Thái Bảo 2

Đ/c: Dãy N2, Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3833131

Khách sạn Thiên Hồng

 925 Nguyễn Văn Cừ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3839379

Khách sạn  Gia Vũ 2

Đ/c: (HĐ 2011) KTM Thanh Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 0909029178

Nhà nghỉ  Bảo Tín

Đ/c: (HĐ 2011)Lô 19, KTM Thanh Hà, P. Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3824666; 0919060818

Nhà nghỉ  Hoàng Hôn

Đ/c: (HĐ 2011) Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3827777

Khách sạn  Hồng Đức

Đ/c: (HĐ 2011) Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3891388

Nhà nghỉ Ngọc Thủy

Đ/c: 51 Trần Phú, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3823823

Nhà nghỉ  Việt Phú

Đ/c: Lô 16, TTTM Thanh Hà, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3501605; 0933772535

Nhà Khách Thanh Niên

Đ/c: KDC Mương Cát, Đài Sơn, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3831777; Giám đốc: Trần Thị Nguyệt Thu, 0986409090

Nhà nghỉ  Bảo Châu

Dãy N2, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3823456

Khách sạn  Phú Quỳnh(1 sao)

184 Ngô Gia Tự, P.Tấn Tài, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 6267269, 0965158159 (Tú), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Nhà nghỉ  Mai Kim

Đ/c: Số 09 Nguyễn Đức Cảnh, p. Mỹ Hải Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 0945188997; 3831789

Nhà nghỉ Mimôsa

Đ/c:  KDC Mương Cát, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 0916677446; 01666677446

Nhà nghỉ  Hồng Xuân

Đ/c: Số 59 Đường Thống Nhất, p. Đài Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận.

Khách sạn Xuân Quang (1 sao)

Đ/c: (HĐ 2012) 106 Ngô Gia Tự, Tp.PR-TC,  Ninh Thuận

ĐT: 0912944341

Nhà nghỉ Hưng Vương

Đ/c:  113 đường 21/8, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3824096

Nhà Nghỉ Xuân Hương

KP4, P. Mỹ Hải, Tp.PR-TC, Minh Thuận

ĐT: 3920456, 01239097071

Khách sạn Địa Cầu Xanh

Đ/c: Lô 8 dãy N3, đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT:  3838939; 0908000082, 3500775, 0937383565

Khách sạn Xuân Mai 1 sao

Đ/c: 37 Đường 16/4, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3828737, email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn Châu Thành (2 sao)

 Đ/c: Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3891555, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 Khách sạn Hồng Đức-NT (2 sao)

Đ/c: Đường Yên Ninh, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3891388; 0919697049, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn Lan Anh

Yên Ninh, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3 876868, 01656335775 (C. Liêm)

Nhà Nghỉ Thái Phong

Đ/c: căn 27, lô N2, Võ Giới Sơn, P. Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3827677

Nhà  nghỉ Gia Hưng

Đ/c: Đường Võ Giới Sơn, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Đt: 3 826298

Nhà nghỉ Quang Nga

Đ/c: Bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

3862277

Khách sạn Phương Anh

Đ/c: Quốc lộ 1 A, Lê Duẩn, Phường Phủ Hà, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 0912165727

Khách sạn Mimosa 2

Đ/c: Quãng trường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 0916677446

Khách sạn Sơn Hương

Đ/c: 58/4, Trần Phú, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Đt: 3 820255

Ông Nguyễn Đình Sơn: 0918483047

Khách sạn Mai Nguyễn

Đường Lê Duẩn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Đt: 0982839862-chị Hương

Khách sạn Mỹ UYên

lô 138, Phạm Đình Hổ, Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Đt: 0966324543 (chị Hảo), 3628886

Khách sạn Sao Mai

12 Ha Huy Giáp, P. Đái Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

3 2221111

Nhà nghỉ Nam Dương 1

04 Nguyễn Đức Cảnh, Mỹ Hải, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Nhà nghỉ 777

KP4, Trần Kỷ, Mỹ Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận

Khách sạn Song Anh

Đ/c: lô 229, Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Đt: 6536666, 0909971887, 0901287939

Khách sạn mini Ánh Xuân

Đ/c: 246 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

3 831351 (GĐ: Đoàn Thị Yến)

Khách sạn Valeria

Đ/c: Yên Ninh, Khu đô thị biển Bình Sơn, KP 3, P. Mỹ Bình, Tp.PR-TC, Ninh Thuận

Đt: 0913882368

Motel Hương Trầm

Nguyễn Bĩnh Khiêm, KP4, P. Mỹ Bình, tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3522066, 0908091272

Motel Phố Biển

Đường 16/4, P. Mỹ Hải,  tp. PR-TC, Ninh Thuận

Khạch sạn Xuân Mai

Đường Thống Nhất, Tp. pR-TC, Ninh Thuận

KDL Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank Resort  Ninh Thuận)

Đường Yên Ninh, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Đt: 0974747575 (A. Hiếu), 0901235189 (A Tuấn)

Khách sạn Loan Hiển

Phạm Đình Hổ, KP6, P. Mỹ Bình, Tp. PRTC

3831818. 3525949 (Quý: 0938442320)

Khách sạn Nam Dương 2

Đường 16/4, Tp. PR-TC, Ninh Thuận.

Đt: 0912232292

Khách sạn LyNa

Nguyễn Chích, KP 5, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3821188, 0938170581

Nhà nghỉ An Khang

134/16/4 Nguyễn Thị Minh Khai, KP3, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, N. Thuận

ĐT: 0916407098 (Chủ: Nguyễn Thị Hà)

Thông tin chi tiết

 

KHU VỰC HUYỆN NINH HẢI

Khách sạn  Sài Gòn – Ninh Chữ (4 sao)

Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải,  Ninh Thuận

ĐT: 3876000-Fax: 3873023 http://www.saigonninhchuhotel.com.vn

(Ô. Ngọc – PGĐ : 0913.181485; 3873900)

Thái Bình Dương Resort (2 sao)

Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3874824; 3875007

Chị Trinh-GĐ: 0946009918

Fax: 3875718

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thaibinhresort.com.vn

Khách sạn Tím Paradise (1 sao)

Đ/c: 58 Yên Ninh, K.Hải, N.Hải,Ninh Thuận

 ĐT: 3873096

http://www.timparadisevn.com

Email:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn  Mai Ly (1 sao)

Đ/c: K.Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3873204

 Aniise Villa Resort

Đ/c: Yên Ninh, K.Hải. N.Hải, Ninh Thuận

ĐT: 6251867; 6251868

Fax : 6267164

Ô. Quốc Thụy – PGD. KD: 091 744  316 – 090 430 8436

Ô. Nguyễn Minh – Giám đốc: 091 316 0783

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: www.aniisevillaresort.com

Khách sạn Thái Hòa

Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3873052

Nhà nghỉ  Bình Minh

Đ/c: Đường Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3874226

Nhà nghỉ  Hoà Hiệp

Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3873568

Nhà nghỉ  Tư Hiền

Đ/c: 44 Yên Ninh, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3873114

Nhà nghỉ  KaKa

Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3873114

Nhà khách Hường

Đ/c: T.trấn K.Hải, Ninh Hải,  Ninh Thuận

ĐT: 3873299

Nhà khách  Yên Ninh (nhà khách Công an)

Đ/c: 74 Yên Ninh, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Khách sạn  Ánh Dương

Đ/c: Yên Ninh, Khánh Hiệp, K.Hải, N.Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3890009; 0948181209

このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Khách sạn Hương Ngọc

Đ/c: Quốc lộ 1A, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3771771

Nhà nghỉ  Hương biển

Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải , Ninh Thuận

ĐT: 3873044

Nhà Nghỉ Thanh Thanh

Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải,  Ninh Thuận

ĐT: 3874994

Nhà Nghỉ Yến Nhi

Đ/c: Ninh Chữ - Khánh Hải – N.Hải , Ninh Thuận

ĐT: 0919649613

AMANƠI Resort

Đ/c: Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận

(Quản lý: Bà Susan Noonan, trợ lý là Cô Quy)

ĐT: 3770777

Khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hy-Công ty Phát Hoàng Long

Đ/c: Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 382 3057

Nhà nghỉ Thịnh Thiên

Đ/c: Thôn Vinh, Xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 3870060, 01284706207

Nhà nghỉ Vĩnh Hy

Thôn Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Nhà nghỉ Phương Hiếu

Địa chỉ: 12 An Dương Vương, Khu du lịch Ninh Chữ, Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 3 840840 (Lễ Tân) hoặc 0919687456 (chị Vân)

Email:  このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 

KHU VỰC HUYỆN NINH SƠN

Nhà nghỉ Châu Gia

Đ/c: KP 7, Thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

ĐT: 3854326, 01225690019

Nhà nghỉ Quảng Phát

Đ/c: Xã Quãng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

ĐT: 01676900063

Nhà nghỉ Bảo Vân

Đ/c: 222 Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

Đt: 0913954325, 01687212170, 3854497

Nhà nghỉ Phú Quỳnh 2

Khu phố 6, TT Tân Sơn Ninh Sơn, Ninh Thuận

Nhà nghỉ Thanh Mai

Đ/c: Hòa Sơn, Ninh Sơn

 

KHU VỰC HUYỆN THUẬN NAM

Khách sạn Sài Gòn-Cà Ná

Đ/c: QL1, xã Cà Ná, H.Thuận Nam, Ninh Thuận

ĐT:3760666

Khách sạn  Cà Ná (1sao)

Đ/c: QL1, xã Cà Ná, H.Thuận Nam, Ninh Thuận

ĐT: 3761616

Fax: 3761320

(Ông Trần Trung Trị: 0983128758), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。.

Hòn Cò Resort

Đ/c: Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

ĐT: 0917989155 (C. Mỹ)

Khách sạn Paradan

Đ/c: Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

Đt: 3761955

Khách sạn Quê Hương

Đ/c: QL 1A, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh

ĐT: 0905375385

Nhà nghĩ Thuỷ Tiên

Đc: Xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

Đt: 3760018

Khách sạn Sao Mai Cà Ná

QL 1A, Lạc Sơn, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

ĐT: 3761888, 3778778, 0914802212

 

KHU VỰC HUYỆN THUẬN BẮC

Khách sạn Ngân Vĩnh Thu

Đ/c:  Xã Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận

ĐT: 0903617309

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отель - Курорт

Телефонный код провинции Нинь Тхуан: 0259

 

ВгородеФан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

 

Курорт Отель Лонг Тхуан (Long  Thuan resort) (3 звезды)

Адрес: на конце улицы 16/4 Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 2220200; 2211254; 3890567

Факс: 3920207

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

сайт:http://www.longthuanresort.com.vn

 

Отель Тхонг Нят (Thong Nhаt Hotel) (2 звезды)

Адрес: 343 улица Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 825406; 3827201

(г-н Зыонг Динь Тан – директор 091 379 8841 – 3821622)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

сайт:http://www.thongnhathotel.com.vn

ОтельНинь Тхуан (Ninh Thuan Hotel) (2 звезды)

Адрес: на улице 21/8, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3824273; 3824282. Факс 3822142

(г-н Хунг 0903640400)

сайт:http://www.ninhthuanhotel-ntc.com.vn

 

ОтельФонг Лан (PhongLanHotel) (2 звезды)

Адрес: 74 улица Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3890168; 3890160-Факс: 3890216

(Г-н Зыонг Ван Бым - Директор: 091 388 2091)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Курорт Хоан Кау (HoanCauResort) (2 звезды)

Адрес: улица Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3890077; 3890370

Г-н Ле Ван Хуй: 091 388 2100; Г-н. Лыонг – Зам.Директор: 091 821 6268

Факс: 3890252 - Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.hoancautourist.com.vn

ОтельХыу Нги (HuuNghiHotel) (2 звезды)

Адрес: 398 улица Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3920435

Директор: Динь Ан, мобильный: 0913882092

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельХо Фонг (Ho Phong Hotel) (1 звезда)

Адрес: 363 улица Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3920333

Факс: 3837717 (г-н Фу: 091 382 2088)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельКонг Луин (Cong Luyn Hotel) (1 звезда)

Адрес: улица 16/4, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3821111

http://www.congluynhotel.com.vn (Mr.Xuan-Director: 091 877 2239)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельСуни и Спа (Sunny Hotel & Spa)

Адрес: 63 Нгуен Ван Трой, Тхань Сон Уорд, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 2241815, 0914802212

Хостел 119 (соответствие туризму)

Адрес: улица Нго Дя Ты, 119, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3823244

Курорт Золотой петух (Con Ga Vang Resort)

 Адрес: Йен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3874899

Факс: 3875499 (г-н Нгуен Минь Хоанг Ань - Директор)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Веб-сайт: congavangresort.com

Г-н. Минь зам.директор: 0915959981

Названиекурорта: TTC Resort Premium Ninh Thuan

Адрес: Пляж Нинь Тьы, улица Йен Нинь, Ван Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Телефон: 3874 047 Факс: 3874 431

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Веб-сайт: www.ninhthuan.ttchotels.com

ОтельВьет Тханг (VietThangHotel) (Стандартный)

Адрес: 430 Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3822494; 3835899

ОтельФунг Хынг ( PhungHungHotel) (1 звезда)

Адрес: 260-262 Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3830830

(Г-жа Чам: 0918.043404)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельВанМи(Van My Hotel)

Адрес: Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3921611

ОтельТинь Нгует (TinhNguyetHotel)

Адрес: 432 Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3920377

ОтельФыонг Донг (Phương ĐôngHotel)

Адрес: дом 3/4, N3, улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Г-н Туан - директор: 093 700 6769

Гостевой дом T68

Адрес: Дорога 21/8, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел .: 069748128; 36252540

Гостевой дом провинциального парткома

Адрес: 01 улица Фам Хонг Тхай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Отель Дя Ву 1 (GiaVuHotel1)

Адрес: (НД 2011) N1, улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 6270333

Отель Хоа Лак (Hoà LạcHotel)

Адрес: рядом остановки Куок Чунг, улица Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3922557

Хостел ФаРа (FaRaHotel) (стандартный)

Адрес: 281 Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Телефон: 3820641

Хостел Куэ Хыонг (QueHuongHostel)

Адрес: 125 улица Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3823254

Отель Азия (AsiaHotel)

 Адрес: улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

 Тел: 3821796

Отель лебедь (ThienNgaHotel)

Адрес: улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 0933803; 01213445934

Хостел Нгок Хоа (Ngoc Hoa Hostel)

Адрес: 52 улица Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3839942

Хостел Хоанг Лин (Hoàng Linh Hostel)

Адрес: 54 улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3921179

Хостел Тхай Бао 1 ( Thái Bảo 1 Hostel)

Адрес: N2, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3827677, 0909355993

Отель У2 (U2 HOTEL)

Адрес: (HĐ 2012) 01-03, улица Нгуен Биеу, Mи Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 2227777; 0125793339 (г-н Куан - директор: 2210602)

Хостел Тхай Бао 1 (Thái Bảo 1 Hostel)

Адрес: N2, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3833131

Отель Тхиен Хонг (ThienHongHotel)

 Адрес: 925 улица Нгуен Ван Кы, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3839379

Отель Дя Ву 2 (GiaVuHotel2)

Адрес: (c2011) супермаркет Тхань Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 0909029178

Хостел Бао Тин (BảoTínHostel)

Адрес: (c2011) дом 19, супермаркет Тхань Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3824666; 0919060818

Хостел Хоанг Хон (Hoàng HônHostel)

Адрес: (c2011) улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3827777

Отель Хонг Дык (HongDucHotel)

Адрес: (HD2011) улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3891388

Хостел Нгок Тхуй (NgocThuyHostel)

Адрес: 51 улица Чан Фу, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3823823

Хостел Вьет Фу (Việt PhúHostel)

Адрес: дом 1, супермаркет Тхань Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3501605; 0933772535

Гостевой дом Молодежь (Thanh NiênHouse)

Адрес: KDCМыонг Кат, Дай Сон, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан

Тел: 3831777; директор Чан Тхи Нгует Тху, 0986409090

Хостел Бао Чау (Bảo ChâuHostel)

дом N2, улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3823456

Отель Фу Куин (Phu Quynh Hotel - 1 звезда)

184 ул.Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 6267269, 0965158159 (Ту), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Хостел Май Ким (MaiKimHostel)

Адрес: 09 улица Нгуен Дык Кань, Ми Хай , города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0945188997; 3831789

Хостел Мимоса (MimоsaHostel)

Адрес: KDCМыонг Кат, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0916677446; 01666677446

Хостел Хонг Суан (Hong Xuan Hostel)

Адрес: 59 ул. Тхонг Нят, Дай Сон, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Отель Суан Куанг (XuanQuangHotel- 1 звезда)

Адрес: (С 2012 года) 106 ул.Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0912944341

Хостел Хынг Выонг (HungVuongHostel)

Адрес: 113 ул. 21/8, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3824096

Гостевой дом Суан Хыонг (XuanHuongHostel)

Адрес: Село 4, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3920456, 01239097071

ОтельДиаКауСань(Green Planet Hotel)

Адрес: Блок 8, N3, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3838939; 0908000082, 3500775, 0937383565

Отель Суан Май (Xuân Mai Hotel– 1 звезда)

Адрес: ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3828737, электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Тяу Тхань (Chau Thanh Hotel - 2 звезды)

 Адрес: ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3891555, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Хонг Дык (Hong Duc Hotel-NT (2 звезды)

Адрес: ул. Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3891388; 0919697049, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

ОтельЛанАнь(Lan Anh Hotel)

Адрес: ул. Иен Нинь, Ми Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 876868, 01656335775 (г-на Лием)

Хостел Тхай Фонг (Thái PhongHostel)

Адрес: дом 27, блок N2, ул. Во Зой Сон, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3827677

ХостелЗаХынг(Gia Hung Hostel)

Адрес: ул. Во Зой Сон, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 826298

Хостел Куанг Нга (QuangNgaHostel)

Адрес: пляж Бинь Сон - Нинь Тьы, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3862277

Отель Фыонг Ань (PhuongAnhHotel)

Адрес: Шоссе 1А, Ле Зуань, Фу Ха, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0912165727

Отель Мимоса 2 (Mimosa2 Hotel)

Адрес: около площади 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0916677446

Отель Сон Хуонг (SonHuongHotel)

Адрес: 58/4 ул. Чан Фу, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3 820255

Г-н Нгуен Динь Сон: 0918483047

Отель Май Нгуен (MaiNguyenHotel)

ул. Ле Зуан, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0982839862 - Г-жа Хуонг

Отель Ми Уиен (Mỹ UyênHotel)

блок 138, ул. Фам Динь Хо, Ми Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0966324543 (г-жа Хао), 3628886

Отель Сао Май (Sao MaiHotel)

12 ул. Ха Хуй Диап, Дай Сон, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3 2221111

Мотель Нам Зыонг 1 (NamDuong1 Hostel)

04 ул. Нгуен Дык Кань, Mи Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Мотель 777 (777 Hostel)

Село 4, Чан Ки ул., Mи Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Отель Сонг Ань (Song AnhHotel)

Адрес: блок 229, ул. 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел .: 6536666, 0909971887, 0901287939

Мотель Ань Суан (Аnh Xuan Мotel)

Адрес: 246 ул.Нго Дя Ты, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3 831351 (Режиссер: Доан Тхи Йен)

Отель Валерия (ValeriaHotel)

Адрес: ул. Иен Нинь, Бинь Сон, село 3, Mи Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0913882368

Mотель Хуонг Чам (HuongTramMotel)

Ул. Нгуен Бинь Хием, село 4, Ми Бинь , города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел .: 3522066, 0908091272

Мотель Фо Биен (Pho Bien Motel)

Ул. 16/4, Ми Хай, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Отель Суан Май (XuanMai Hotel)

Ул. Тхонг Нят, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

КурортАгрибанка(Agribank Resort Ninh Thuan)

Ул. Иен Нинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0974747575 (г-н Хиеу), 0901235189 (г-н Туан)

ОтельЛоанХиен(Loan Hien Hotel)

Ул. Фам Динь Хо, село 6, Mи Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

3831818. 3525949 (г-н Куй: 0938442320)

Отель Нам Зыонг 2 (Nam Dương 2Hotel2)

Улица 16/4, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0912232292

Отель Лина (LyNaHotel)

Ул. Нгуен Тить, село 5, Mи  Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 3821188, 0938170581

ХостелАнХанг(An Khang Hotel)

134/16/4 ул. Нгуен Тхи Минь Хай, село 3, Ми Бинь, города Фан Ранг – Тхап Чам, Нинь Тхуан.

Тел: 0916407098 (Владелец: Нгуен Тхи Ха)

 

РАЙОН НИНЬ ХАЙ

Отель Сай Гон – Нинь Тьы (SaiGon- NinhChuHotel- 4 звезды)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3876000-факс: 3873023 http://www.saigonninhchuhotel.com.vn

(Г-н Нгок - заместитель директора: 0913.181485, 3873900)

Курорт Тхай Бинь Зыонг (PacificResort- 2 звезды)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3874824; 3875007

Г-жа Trinh-GĐ: 0946009918

Факс: 3875718

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thaibinhresort.com.vn

ОтельТимПарадис(Purple Paradise Hotel - 1 звезда)

Адрес: 58 Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

 Тел: 3873096

http://www.timparadisevn.com

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Май Ли (Mai Ly Hotel - 1 звезда)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873204

Курорт Аниис Вилла (Aniise Villa Resort)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 6251867; 6251868

Факс: 6267164

Г-н Куок Тхуй – зам. Директор: 091 744 316 - 090 430 8436

Г-н Нгуен Минь - Директор: 091 316 0783

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Веб-сайт: www.aniisevillaresort.com

Отель Тхай Хоа (Thái HòaHotel)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Телефон: 3873052

Хостел Бинь Минь (Binh Minh Hostel)

Адрес: Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3874226

Хостел Хоа Хиеп (Hoa Hiep Hostel)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Телефон: 3873568

Хостел Ты Хиен (Tu Hien Hostel)

Адрес: 44 Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873114

Хостел KaKa (KaKa Hostel)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873114

Хостел Хуонг (Huong Hostel)

Адрес: городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873299

Хостел Иен Нинь (гостевой дом полиции)

Адрес: 74 Иен Нинь, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Отель Ань Зыонг (AnhDuongHotel)

Адрес: Иен Нинь, Хань Хиеп, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3890009; 0948181209

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Отель Хуонг Нгок (Huong Ngoc Hotel)

Адрес: шоссе 1А, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3771771

Хостел Хуонг Биен (Hương biểnHostel)

Адрес: Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3873044

Хостел Тхань Тхань (Thanh Thanh Hostel)

Адрес: Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 3874994

Хостел Иен Ни (Yến NhiHostel)

Адрес: Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 0919649613

Курорт Аманой (AMANƠI Resort)

Адрес: Винь Хи, Нинь Хай, Нинь Тхуан

(Менеджер: г-жа Сюсан Нунан, помощник г-на Куй)

Тел: 3770777

Курорт Винь Хи - Фат Хоанг Лонг (Vinh Hy- Phat Hoang Long Resort)

Адрес: Винь Хи, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел: 382 3057

ХостелТхинь Тхиен (Thinh Thien Hostel)

Адрес: Деревня Винь Хи, Коммуна Винь Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан

Тел .: 3870060, 01284706207

Хостел Винь Хи (Vinh Hy Hostel)

Адрес: Деревня Винь Хи, Нинь Хай, Нинь Тхуан.

Хостел Фыонг Хиеу (Phuong Hieu Hostel)

Адрес: 12 Ан Зыонг Выонг ул., туристическая зона Нинь Тьы, городок Хань Хай, Нинь Хай, Нинь Тхуан.

Тел: 3 840840 (дежурный) или 0919687456 (г-жа Ван)

Электронная почта: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 

В РАЙОНЕ НИНЬ СОН

ХостелТяуДя(Chau Gia Hostel)

Адрес: село 7, городок Тан Сон, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Тел: 3854326, 01225690019

Хостел Куан Фат (QuangPhatHostel)

Адрес: Коммуна Куанг Сона, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Тел: 01676900063

Хостел Бао Ван (Bảo VânHostel)

Адрес: 222 Ле Зуан, городка Тан Сон, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Тел .: 0913954325, 01687212170, 3854497

Хостел Фу Куинь 2 (PhúQuỳnh2 Hostel)

село 6, городка Тан Сон, района Нинь Сон, Нинь Тхуан

Хостел Тхан Май (Thanh Mai Hostel)

Адрес: Хоа Сон, Нинь Сон, Нинь Тхуан_

 

В РАЙОНЕ ТХУАН НАМЕ

Отель Сай Гон - Ка На (Sài Gòn-Cà NáHotel)

Адрес: шоссе 1, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3760666

Отель Ка На (CaNaHotel  - 1 звезда)

Адрес: шоссе 1, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3761616

Факс: 3761320

(Г-н Чан Чунг Чи: 0983128758), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。.

КурортХонКо (Hon Co Resort)

Адрес: шоссе 1A, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 0917989155 (г-на Ми)

Отель Парадан (Paradan Hotel)

Адрес: шоссе 1A, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3761955

Отель Куе Хуонг (QueHuongHotel)

Адрес: шоссе 1A, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 0905375385

Хостел Тхуй Тиен (ThuyTienHostel)

Адрес: коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3760018

Отель Сао Май Ка На (SaoMaiCaNaHotel)

Адрес: шоссе 1A, Лак Сон, коммуна Ка На, Тхуан Нам, Нинь Тхуан.

Тел: 3761888, 3778778, 0914802212

 

 В РАЙОНЕ ТХУАН БАКЕ

Отель Нган Винь Тху (NganVinhThuHotel)

Адрес: коммуна Лой Хай, Тхуан Бак, Нинь Тхуан

Тел: 0903617309

-------------------------------------------------------------------------------

Hotel - Resort

PHONE CODE OF NINH THUAN PROVINCE: 0259

PHAN RANG - THAP CHAM CITY AREA

Long Thuan Resort (3 stars)

Address: End of 16/4 Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 2220200; 2211254; 3890567

Fax: 3920207

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.longthuanresort.com.vn

Thong Nhat Hotel (2 star)

 Address: 343 Thong Nhat, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3 825406; 3827201

(Mr. Duong Dinh Tan - Director: 091 379 8841 - 3821622)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thongnhathotel.com.vn

Ninh Thuan Hotel (2 star)

Address: 01 21/8 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3824273; 3824282- Fax: 3822142

Mr. Hung: 0903640400

http://www.ninhthuanhotel-ntc.com.vn

Phong Lan Hotel (2 star)

Address: 74 Yen Ninh, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3890168; 3890160-Fax: 3890216

(Mr. Duong Van Buom - Director: 091 388 2091)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Hoan Cau Resort (2 stars)

Address: Yen Ninh Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3890077; 3890370

Mr. Le Van Huy: 091 388 2100; Mr. Luong – Vice Director: 091 821 6268

Fax: 3890252 - Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.hoancautourist.com.vn

Huu Nghi Hotel (2 star)

Address: 398 Thong Nhat, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920435

Director: Dinh An, mobile: 0913882092

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Ho Phong Hotel (1 star)

Address: 363 Ngo Gia Tu Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920333

Fax: 3837717 (Mr. Phu: 091 382 2088)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Cong Luyn Hotel (1 star)

Address: Road 16/4, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3821111

http://www.congluynhotel.com.vn (Mr. Xuan - Director: 091 877 2239)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Sunny Hotel & Spa

Address: 63 Nguyen Van Troi, Thanh Son Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 2241815, 0914802212

Guest House 119 (Tourism standard)

Address: 119 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823244

Con Ga Vang Resort

Address: Yen Ninh, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3874899

Fax: 3875499 (Mr. Nguyen Minh Hoang Anh - Director)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: congavangresort.com

Mr. Minh – Vice Director: 0915959981

TTC Resort Premium Ninh Thuan

Address: Ninh Chu Beach, Yen Ninh Street, Van Hai Ward, PR – TC City, Ninh Thuan

Tel: 3874 047 Fax: 3874 431

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: www.ninhthuan.ttchotels.com

Viet Thang Hotel (Standard)

Address: 430 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3822494; 3835899

Phung Hung Hotel (1 star)

Address: 260-262 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3830830

(Ms. Tram: 0918.043404)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Van My Hotel

Address: Ngo Gia Tu, Tan Tai, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3921611

Tinh Nguyet Hotel

Address: 432 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920377

Phuong Dong Hotel

Address: Lot 3/4, Row N3, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Mr. Tuan - Director: 093 700 6769

T68 Guest House

Address: 21/8 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 069748128; 36252540

Guest House of the Provincial Party Committee

Address: 01 Pham Hong Thai, PR-TC City, Ninh Thuan

Gia Vu 1 Hotel

Address: (HD 2011) Block N1, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 6270333

Hoa Lac Hotel

Address: Near Quoc Trung Bus Station, Ngo Gia Tu Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3922557

FaRa Guest House (Standard)

Address: 281 Thong Nhat, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3820641

Que Huong Guest House

Address: 125 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823254

A Chau Hotel

Address: 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3821796

Thien Nga Hotel

Address: 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0933803; 01213445934

Ngoc Hoa Guest House

Address: 52 Thong Nhat - PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3839942

Hoang Linh Guest House

Address: 54 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3921179

Thai Bao 1 Guest House

Address: Block N2, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3827677, 0909355993

Thai Bao 2 Guest House

Address: Block N2, 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3833131

U2 HOTEL

Address: (HD 2012) 01-03 Nguyen Bieu Street, My Hai Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 2227777; 0125793339 (Mr. Quan - Director: 2210602)

Thien Hong Hotel

Address: 925 Nguyen Van Cu Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3839379

Gia Vu Hotel 2

Address: (HD 2011) Thanh Ha Commercial Center, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0909029178

Bao Tin Guest House

Address: (HD 2011) Block 19, Thanh Ha Commercial Center, Phu Ha Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3824666; 0919060818

Hoang Hon Guest House

Address: (HD 2011) 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3827777

Hong Duc Hotel

Address: (HD 2011) 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3891388

Ngoc Thuy Guest House

Address: 51 Tran Phu Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823823

Viet Phu Guest House

Address: Lot 16, Thanh Ha Trade Center, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3501605; 0933772535

Thanh Nien Guest House

Address: Muong Cat Commercial Area, Dai Son Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3831777; Director: Ms. Tran Thi Nguyet Thu, 0986409090

Bao Chau Guest House

Address: N2 Block, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3823456

Phu Quynh Hotel (1 star)

Address: 184 Ngo Gia Tu Street, Tan Tai Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 6267269, 0965158159

(Mr. Tu), このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Mai Kim Hostel

Address: 09 Nguyen Duc Canh Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0945188997; 3831789

Mimosa Hostel

Address: Muong Cat Commercial Area, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0916677446; 01666677446

Hong Xuan Guest House

Address: 59 Thong Nhat Street, Dai Son Ward, PR-TC City, Ninh Thuan.

Xuan Quang Hotel (1 star)

Address: (HD 2012) 106 Ngo Gia Tu, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0912944341

Hung Vuong Guest House

Address: 113 21/8 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3824096

Xuan Huong Guest House

Address: Quarter 4, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3920456, 01239097071

Dia Cau Xanh Hotel

Address: Block 8 – Row N3, 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3838939; 0908000082, 3500775, 0937383565

Xuan Mai Hotel (1 star)

Address: 37 16/4 Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3828737, email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Chau Thanh Hotel (2 star)

Address: 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3891555, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Hong Duc – NT Hotel (2 star)

Address: Yen Ninh Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3891388; 0919697049, このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Lan Anh Hotel

Yen Ninh Ward, My Binh Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3 876868, 01656335775 (Ms. Liem)

Thai Phong Guest House

Address: No. 27, N2 Block, Vo Gioi Son Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3827677

Gia Hung Guest House

Address: Vo Gioi Son Street, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3 826298

Quang Nga Guest House

Address: Binh Son Beach - Ninh Chu Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3862277

Phuong Anh Hotel

Address: Highway 1A, Le Duan Street, Phu Ha Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0912165727

Mimosa 2 Hotel

Address: 16/4 Square, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0916677446

Son Huong Hotel

Address: 58/4 Tran Phu Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3 820255

Mr. Nguyen Dinh Son: 0918483047

Mai Nguyen Hotel

Address: Le Duan Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0982839862 - Ms Huong

My Uyen Hotel

Address: Lot No. 138, Pham Dinh Ho Street, My Binh, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 0966324543 (Ms. Hao), 3628886

Sao Mai Hotel

Address: 12 Ha Huy Giap Street, Dai Son Ward. PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 3 2221111

Nam Duong 1 Guest House

Address: 04 Nguyen Duc Canh Street, My Hai Ward, PR-TC, Ninh Thuan

 

Guest House 777

Address: Tran Ky Street, Quarter 4, My Hai, TP. PR-TC, Ninh Thuan

Song Anh Hotel

Address: Lot 229, 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 6536666, 0909971887, 0901287939

Minh Xuan Mini Hotel

Address: 246 Ngo Gia Tu Street, Thanh Son Ward, PR-TC, Ninh Thuan

3 831351 (Director: Doan Thi Yen)

Valeria Hotel

Address: Yen Ninh Street, Binh Son Urban Area, District 3, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0913882368

Huong Tram Motel

Address: Nguyen Binh Khiem Street, Ward 4, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3522066, 0908091272

Pho Bien Motel

Address: 16/4 Street, My Hai Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Xuan Mai Hotel

Address: Thong Nhat Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Agribank Resort Ninh Thuan

Address: Yen Ninh Street, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 0974747575 (Mr. Hieu), 0901235189 (Mr. Tuan)

Loan Hien Hotel

Address: Pham Dinh Ho Street, Quarter 6, My Binh Ward, PR-TC City

3831818. 3525949 (Mr. Quy: 0938442320)

Nam Duong 2 Hotel

Address: 16/4 Street, PR-TC, Ninh Thuan.

Tel: 0912232292

LyNa Hotel

Address: Nguyen Chich Street, Quarter 5, My Binh Ward, PR-TC City, Ninh Thuan

Tel: 3821188, 0938170581

An Khang Guest House

Address: 134/16/4 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 3, My Binh Ward, PR-TC, Ninh Thuan

Tel: 0916407098 (Ms. Nguyen Thi Ha)

NINH HAI DISTRICT AREA

Sai Gon - Ninh Chu Hotel (4 star)

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3876000-Fax: 3873023

http://www.saigonninhchuhotel.com.vn

(Mr. Ngoc - Deputy Director: 0913.181485; 3873900)

Thai Binh Duong Resort (2 stars)

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3874824; 3875007

Ms. Trinh - Director: 0946009918

Fax: 3875718

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

http://www.thaibinhresort.com.vn

Tim Paradise Hotel (1 star)

Address: 58 Yen Ninh, Hai Ninh, Ninh Thuan

Tel: 3873096

http://www.timparadisevn.com

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Mai Ly Hotel (1 star)

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873204

Aniise Villa Resort

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 6251867; 6251868

Fax: 6267164

Mr. Quoc Thuy - Deputy Business Director: 091 744 316 - 090 430 8436

Mr. Nguyen Minh - Director: 091 316 0783

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: www.aniisevillaresort.com

Thai Hoa Hotel

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873052

Binh Minh Hostel

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3874226

Hoa Hiep Guest House

Address: Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873568

Tu Hien Guest House

Address: 44 Yen Ninh Street, Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873114

KaKa Guest House

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873114

Huong Guest House

Address: Khanh Hai Town, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873299

Yen Ninh Guest House (Police Guest House)

Address: 74 Yen Ninh, Khanh Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan

Anh Duong Hotel

Address: Yen Ninh, Khanh Hiep, Khanh Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3890009; 0948181209

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Huong Ngoc Hotel

Address: National Highway 1A, Ho Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3771771

Huong Bien Guest House

Address: Ninh Chu - Khanh Hai – Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3873044

Thanh Thanh Guest House

Address: Ninh Chu - Khanh Hai – Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 3874994

Yen Nhi Guest House

Address: Ninh Chu - Khanh Hai – Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 0919649613

AMANOI Resort

Address: Vinh Hy, Ninh Hai, Ninh Thuan

(Manager: Ms. Susan Noonan, Assistant: Ms. Quy)

Tel: 3770777

Vinh Hy Resort - Phat Hoang Long Company

Address: Vinh Hy, Ninh Hai, Ninh Thuan

Tel: 382 3057

Thinh Thien Guest House

Address: Vinh Village, Vinh Hai Commune, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province

Tel: 3870060, 01284706207

Vinh Hy Guest House

Address: Vinh Hy Village, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province.

Phuong Hieu Guest House

Address: 12 An Duong Vuong, Ninh Chu Tourist Area, Khanh Hai Town, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province.

Tel: 3 840840 (Reception) or 0919687456 (Ms. Van)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 

NINH SON DISTRICT AREA

Chau Gia Guest House

Address: Quarter 7, Tan Son Town, Ninh Son District, Ninh Thuan

Tel: 3854326, 01225690019

Quang Phat Guest House

Address: Quang Son Commune, Ninh Son District, Ninh Thuan

Tel: 01676900063

Bao Van Hostel

Address: 222 Le Duan, Tan Son Town, Ninh Son, Ninh Thuan

Tel: 0913954325, 01687212170, 3854497

Phu Quynh 2 Guest House

Address: Quarter 6, Tan Son Town, Ninh Son, Ninh Thuan

Thanh Mai Hostel

Address: Hoa Son Village, Ninh Son, Ninh Thuan

 

THUAN NAM DISTRICT AREA

Sai Gon - Ca Na Hotel

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3760666

Ca Na Hotel (1 star)

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3761616

Fax: 3761320

(Mr. Tran Trung Tri: 0983128758)

このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Hon Co Resort

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 0917989155 (Ms. My)

Paradan Hotel

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3761955

Que Huong Hotel

Address: National Highway 1, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 0905375385

Thuy Tien Guest House

Address: Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3760018

Sao Mai Ca Na Hotel

Address: National Highway 1, Lac Son Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan

Tel: 3761888, 3778778, 0914802212

 

THUAN BAC DISTRICT AREA

Ngan Vinh Thu Hotel

Address: Loi Hai Commune, Thuan Bac, Ninh Thuan

Tel: 0903617309