MÃ VÙNG TỈNH NINH THUẬN: 0259

1. Café Dư Âm
01 Đoàn Thị Điểm, TP.  Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3830 847 - 0913 118 713
2. Café Giai Điệu
30 Nguyễn Văn Cừ, Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3838 276
3. Café Hội quán Văn nghệ
49 Đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3828 788
4. Café Việt
59 Tô Hiệu, TP.  Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3825 228
5. Café Feeling
281 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3836 464
6. Café Ngọc Lan
25 Lê Hồng Phong, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3822 636
7. Café Suối Nguồn
Đường Ngô Gia Tự, TP. TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3836 715
8. Café Zing
Quảng trường 16/4, Phan Rang  - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0989 518 851
9. Café V-Coffee
Đường 16/4, TP.  TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3836 566
10. Café Ngẫu Nhiên
Đường Yên Ninh, TT. Khánh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 3874 147
11. Café O.M
Đường Ngô Gia Tự, TP. TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3882 299
12. Café Miền Nhiệt Đới
285A Ngô Gia Tự, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
13. Café Trở về
Đường Ngô Gia Tự, TP.  TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
14. Café Lạc Hồng
Đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3522 755
15. Cà phê 279
279 Ngô Gia Tự, TP.  Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3834 045
16. Café Dây Leo Xanh
285 Ngô Gia Tự, TP.  Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3825 682
17. Café My House
16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
18. Café Cỏ Hồng
Đường Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
19. Café Sân vườn
141 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3824 996g29
20. Café - Điểm tâm Xuân Hương
31 Hồ Xuân Hương, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0973 279 739
21. Café Lối Mòn
298/10 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận