MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỦA TỈNH NINH THUẬN: 0259

 

DANH SÁCH CÁC NHÀ XE

1. Nhà xe Liên Thành
285 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 2240 444
2. Nhà xe Tuấn Tú
948 Đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 351 2155 – 3888 179
3. Nhà xe Hoàng Anh
53 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0969 523 377 – 0909 108 969
4. Nhà xe Tân Hoàng Anh
08 Đoàn Thị Điểm, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3830 200
5. Nhà xe Quốc Trung
347A Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3830 200
6. Nhà xe Hoàng Long
Cà Đú, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 3872 999
7. Nhà xe Thanh Vân
Lô 46 Trần Phú, TTTM Thanh Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3 625 625
8. Nhà xe Phước Thiện
23 Thống Nhất, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0933 111 292
9. Nhà xe Minh Quân
Đường Thống Nhất, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0945 900 790

10. Nhà xe Hoàng Nhân

Lô 11 Trung tâm Thương mại Thanh Hà

ĐT: 012 444 345 46

 

 

Ga Tháp Chàm
Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 3888 084

 

 

Taxi tại Ninh Thuận:

Taxi - Tel: 3 89 89 89

- Phan Rang Taxi - Tel: 3 62 62 62

- Asia Taxi - Tel: 35 35 35 35

- Taxi Hoàng Sơn: 3 83 83 83

- Taxi Quốc tế: 3 52 52 52

- Sun Taxi: 3 85 85 85